Medlemsservice:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen har etablert en rekke gode ordninger som medlemmene har behov for i sin yrkesutøvelse. I denne spalten gis informasjon om de forskjellige ordningene.

  Lånefond for privat praksis

  Lånefond for privat praksis

  Fondets formål er å yte lån til leger som skal etablere privat legepraksis og til leger som skal utvide, flytte eller foreta påkostninger i en etablert praksis.

  Les mer: www.legeforeningen.no/id/1994.0

  Støttekollegaordningen

  Støttekollegaordningen

  Legeforeningen har etablert et kollegialt støttetilbud i alle landets fylker. Støttekollegene har erfaring med å gi råd og støtte ved problemstillinger som høyt arbeidspress/overbelastning, sykdom hos leger, utbrenthet, personlige kriser, misbruksproblemer, vanskelige arbeidsforhold, klagesaker mot leger og negativ medieeksponering.

  Les mer om ordningen: www.legeforeningen.no/id/147893.0

  Ansvarsforsikring 2010

  Ansvarsforsikring 2010

  Alle medlemmer har anledning til å tegne asvarsforsikring gjennom Legeforeningen. Legeforeningen anbefaler medlemmene å ha denne forsikringen som et tillegg til den forsikringsordningen som følger av ordningene i Norsk pasientskadeerstatnings (NPE).

  Les mer om ansvarsforsikringsordningen: www.legeforeningen.no/id/134935.0

  Identitetskort for leger

  Identitetskort for leger

  Leger med godkjent autorisasjon (ikke midlertidig) kan bestille ID-kort for leger. Søknadsskjemaet kan lastes ned fra Legeforeningens Internett-sider, eller det kan tilsendes ved henvendelse til Legeforeningens sentralbord, tlf. 23 10 90 00 eller e-post legeforeningen@legeforeningen.no. Identitetskortet sendes innen to uker etter mottatt søknad. Det koster 200 kroner.

  Bank- og forsikringsavtale

  Bank- og forsikringsavtale

  Legeforeningen har sammen med de andre akademikerforeningene en samarbeidsavtale med DnB NOR-konsernet.

  Les mer om avtalen: www.legeforeningen.no/id/271.0

  Husk å melde endringer i medlemsstatus!

  Husk å melde endringer i medlemsstatus!

  Har du registrert e-post, mobilnummer og alle arbeidssteder? Du får en bedre medlemsservice når vi kan kontakte deg.

  Sjekk www.legeforeningen.no/MinSide eller send e-post til register@legeforeningen.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media