Legeforeningens seks satsingsområder

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sentralstyret har valgt å arbeide med seks satsingsområder i inneværende periode. – Vi har ønsket å prioritere med utgangspunkt i resultater, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president. Dette er bakgrunnen for at sentralstyret valgte følgende seks satsingsområder: 1) Kvalitet, arbeidsmiljø og økonomi som styringsgrunnlag i sykehus, 2) Faste stillinger for leger i sykehus, 3) Bedre samhandling i helsetjenesten, 4) Utvikling av fastlegeordningen, 5) Å fremme forskning og fagutvikling og 6) Å sikre rekruttering og involvering av tillitsvalgte gjennom forbedret opplæring og bistand.

  De seks satsingsområdene har alle sitt utspring i Legeforeningens formålsparagraf og i prinsipp- og arbeidsprogrammet som ble vedtatt av landsstyret i juni 2009.

  Perspektivene for satsingsområdene og de endelige målformuleringene ble vedtatt høsten 2009, og strategier for delmålene ble utarbeidet i januar 2010.

  – Det er et ønske at satsingsområdene skal være forankret i foreningen og at de skal være godt kjent blant medlemmene. De skal være tydelige både for medlemmer og for samarbeidspartnere, sier Torunn Janbu.

  I de påfølgende seks utgavene av Aktuelt i foreningen vil det bli gitt en kort presentasjon av satsingsområdene og av fremdriften i de ulike prosjektene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media