Legeforeningen i mediene

Artikkel

Kritiserer helsereformen

Legeforeningen kritiserer Stortingets vedtak om kommunal betalingsplikt for pasienter som er klare for utskriving fra sykehus. – Denne plikten vil kunne gi uheldige konsekvenser, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president. – Direkte personlig kontakt mellom helsepersonell i sykehus og kommune er avgjørende for god samhandling, sier hun.

Dagsavisen 13.8. 2010

Vil ha mer matglede

De nye kostrådene til Nasjonalt råd for ernæring handler for mye om sykdom og for lite om lukt, smak, nytelse og matglede, mener Norsk forening for allmennmedisin (NFA). – Matgleden er helt borte i en rapport fra Ernæringsrådet som kan leses som at vi ikke lenger skal sette oss til bords for å nyte gode smaker og lukter, og godt samvær med dem vi spiser sammen med. Nå skal vi sette oss til bords for å forebygge kreft, skriver Gisle Roksund, NFAs leder i en kommentar.

Aftenposten 11.8. 2010

Legene skyr legevakten

Legevaktsjef Frank van Betten ved Bergen legevakt er oppgitt over at fastlegene ikke møter til oppsatte nattevakter. – Det er strie vakter med fyll og truende og voldelige episoder, sier Gunnar Ramstad, leder i Hordaland legeforening. Foreningen har forståelse for at det er slitsomt med pliktvakter på toppen av full jobb, men har likevel nulltoleranse for at leger uteblir på nattetid.

Aftenposten 14.8. 2010

Anbefalte artikler