LEGEFORENINGEN I MEDIENE

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Sterk motstand mot å fjerne legeturnus

  Sterk motstand mot å fjerne legeturnus

  Mer enn to tredeler av høringsinstansene er kritiske til forslaget om å fjerne dagens ordning med turnustjeneste for nyutdannede leger. Frykten er stor for at dette vil gå ut over legedekningen i distriktene. – Veldig mange er bekymret for kvaliteten i turnustjenesten hvis det ikke skal stilles skikkelige krav til faglig innhold, sier Jo-Endre Midtbu, foretakstillitsvalgt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

  Nordlys/NTB 19.8. 2010

  Raserer turnustjenesten

  Raserer turnustjenesten

  – Vi er bekymret for at Helsedirektoratet har oversett faren for kvalitetstap og redusert tilgjengelighet av legetjenester ved mindre sykehus og kommuner, skriver Gisle Roksund, leder i Norsk forening for allmennmedisin, medisinstudent Håkon Kvale Bakke og fastlege og spesialist i allmennmedisin Kjetil Karlsen i en kronikk i Aftenposten. – En rettferdig legefordeling ved loddtrekning – ikke søknad – må fortsatt ligge til grunn for legenes valg av tjenestested, skriver de.

  Aftenposten 31.8. 2010

  28 leger krever etterforskning

  28 leger krever etterforskning

  28 leger fra hele landet ber politiet omgjøre henleggelsen av saken der en tidligere fengselsleder i Tromsø er anmeldt for dokumentfalsk. Anmeldelsen kom etter at en innsatt i Tromsø fengsel i juni 2008 forsøkte å ta sitt eget liv på cella. En uke før selvmordsforsøket ble han innlagt på psykiatrisk sykehus på grunn av overhengende selvmordsfare.

  Nordlys 30.8. 2010

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media