Juridisk veiledning på telefon

Artikkel

Hovedformen for juridisk bistand som Legeforeningen tilbyr medlemmene, er bistand fra sekretariatets jurister. Årlig håndteres i underkant av 2000 saker. I tillegg gis det veiledning på telefon. Bistandstilbudet fra sekretariatet suppleres av rettshjelpsordningen (se spalten Medlemsservice).

Ved bistandsbehov: Kontakt sekretariatet for anmodning om juridisk bistand fra Legeforeningens jurister/advokater og økonomer på tlf 23 10 90 00. Sekretariatets to servicetelefoner for henholdsvis fast lønn og privat praksis er åpen mellom kl 9 – 1130 og 12 – 15 på hverdager.

Anbefalte artikler