Har færrest innbyggere per lege

Artikkel

Nye tall fra SNAPS (Samnordisk arbetsgrupp för prognos- och specialistutbildningsfrågor) – en arbeidsgruppe i de nordiske legeforeningene – viser at Norge har færrest antall innbyggere per lege i yrkesaktiv alder i Norden, dvs. 234. Sverige har flest innbyggere per lege med 309, mens Danmark ligger på nesten samme nivå som Norge med 240 innbyggere per lege. For Finland og Island er tallene henholdsvis 283 og 298.

SNAPS gir annethvert år ut brosjyren Nordiska läkarfakta. Oppdaterte tall er tilgjengelig på Legeforeningens Internett-sider www.legeforeningen.no/id/18

Anbefalte artikler