Fordømmer drap på leger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Verdens legeforening (WMA) fordømmer drapene på medisinsk personell i Afghanistan.

  Det er en plikt for alle parter i konfliktsituasjoner å følge reglene for internasjonal medisinsk etikk, samt bestemmelsene i internasjonal humanitær lov slik disse er uttrykt i Genève-konvensjonene, påpeker WMA i en uttalelse etter drapene på de ti medlemmene i et medisinsk team tilknyttet en internasjonal hjelpeorganisasjon. WMA understreker budskapet om at medisinsk nøytralitet må opprettholdes i tider med konflikt.

  Dr. Edward Hill, leder i WMA, sier at de tragiske drapene på de åtte helsearbeiderne og deres to tolker befester foreningens syn som er uttrykt i resolusjonen, om å oppretteholde en internasjonal standard av medisinsk nøytralitet.

  – Det er en tragedie at disse legene ble drept under forsøk på å gi medisinsk hjelp til desperate mennesker som trenger hjelp, sier WMA. – Leger må alltid gis fri adgang til pasienter og til medisinsk utstyr, så vel som den beskyttelse som trengs for å utføre sine profesjonelle aktiviteter.

  – Legeforeningen støtter fullt og helt WMAs syn, understreker Legeforeningens president Torunn Janbu.

  Les mer: www.wma.net/en/40news/20archives/2010/2010_04/index.html

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media