20 år for bedre forskerkår

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Vi står fortsatt overfor betydelige utfordringer og kan dessverre ikke se tilbake på en suksesshistorie når det gjelder å løfte lønns- og arbeidsforholdene for våre medlemmer, sier Amund Gulsvik.

  Amund Gulsvik leder LVS i jubileumsåret. Foto Lisbet T. Kongsvik
  Amund Gulsvik leder LVS i jubileumsåret. Foto Lisbet T. Kongsvik

  Gulsvik leder Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS), som i år kan feire sitt tjueårsjubileum. Yrkesforeningen for leger i vitenskapelige stillinger er den første og eneste i sitt slag i Norden.

  – Medisinsk forskning danner grunnplankene i alle medisinske fremskritt og i kvalitetssikringen av helsetjenestene for den norske befolkning. Men verken storting eller skiftende regjeringer har vært villige til å prioritere og satse på medisinsk forskning og legeforskernes kår slik de har satset på en rekke andre samfunnsinstitusjoner, sier Gulsvik, som mener utviklingen må snus med målrettet strategi, implementering og oppfølging.

  Ivareta og skape gode arbeidsforhold

  Ivareta og skape gode arbeidsforhold

  – Etableringen av LVS var en følge av de relativt dårlige arbeidsforholdene som utviklet seg for unge legeforskere under 1980-årene, forteller Gulsvik.

  – En organisasjon som LVS er et middel for å nå målene til en gruppe med felles interesser. Hovedmålene er å ivareta og skape gode arbeidsforhold – både faglig, helsemessig og sosialt – og en rimelig lønn. Andre oppgaver er å ivareta medlemmer som er kommet i en fortvilet situasjon og som opplever å stå alene, sier Gulsvik.

  – LVS har problemer med å etablere konkurransedyktige lønns- og arbeidsforhold for leger i vitenskapelige stillinger med ansettelse ved universitetene. En mulig løsning kan være å samlokalisere universitetet og det regionale universitetssykehusets virksomhet innen medisinsk forskning og undervisning. Et medisinsk akademisk senter kan ha felles ledelse og eierskap til driftsmidler, utstyr, teknologisk og administrativ assitanse og lik avlønning, sier Gulsvik. Han ser for seg at LVS vil være en katalysator for medlemmenes krav om en god dialog med regjering, storting, departementene, universitetene og helsevesenet og samhandling med Legeforeningens øvrige yrkesforeninger og forhandlingsavdeling for å sikre bedre arbeidsforhold for denne legegruppen.

  – Antallet leger øker i Norge, men den relative andelen synker for leger med vitenskapelig kompetanse og i arbeid med medisinsk forskning, sier han.

  Et av hindrene for å bedre rekrutteringen av leger i vitenskapelige stillinger de seneste årene har vært den lange tiden med ansettelse i midlertidige stillinger og en lite forutsigbar karrierevei frem til fast ansettelse i vitenskapelige mellom- eller toppstillinger.

  – Formalutdanningen til spesialist- og professorkompetanse kan lett strekke seg til 25 år, sier Gulsvik. Det er uvanlig med medisinske professorer yngre enn 45 år i fag med krav til spesialistkompetanse

  Det har vært spredte forsøk på å kombinere en formell karrierevei med forskning og klinikk, men mulighetene for å redusere utdanningstiden er begrenset. Forskerlinjer ved de medisinske fakultetene har nå vært i bruk i snart ti år for å bringe legestudentene i en forskerkarriere på tidligst mulig tidspunkt. Men foreløpig foreligger det ingen kritisk evaluering som viser i hvilken grad man har lykkes med å få yngre legeforskere til å etablere seg i basalfagene og klinikken, sier Gulsvik.

  Fremtidsvyer

  Fremtidsvyer

  I jublieumsåret har LVS trukket frem fem overordnede mål og fremtidsvyer. Det første er å rekruttere og beholde leger med forskningsutdanning inenfor alle deler av medisinsk forskning, deretter å skape konkurransedyktige totallønninger for leger i vitenskapelige stillinger. Andre viktige målsettinger er å skape forståelse for arbeidsgivers ansvar for driftsmidler for forskning og vedlikehold av forskningskompetanse for alle legeforskere, å sikre at legeprofesjonen blir en utdanning som bygger på forskningsbasert kunnskap og å fremme engasjement og forståelse for medisinsk forskning for å styrke kvaliteten i helsetjenstene.

  – Både Legeforeningen og LVS må bli bedre til å ivareta medisinsk forskning og kårene til leger i vitenskapelige stillinger, sier Gulsvik, samtidig som han påpeker at det største hinderet for å rekruttere leger til vitenskapelige stillinger er dagens lønnsforhold og manglende driftsmidler til forskning og vedlikehold av forskerutdanning.

  Jubileumshefte

  Jubileumshefte

  I forbindelse med jubileet har LVS laget et eget jubileumshefte. Selve jubileet markeres i oktober.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media