Nytt om navn

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Kongens sølv til Otto Bull

Otto Bull sammen med sin kone under utdelingen av Kongens fortjenstmedalje i fjor høst. Foto Trond Blikø, Trønder-Avisa

Overlege Otto Bull (f. 1925) er tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv.

Bull tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1953 og startet sin karriere ved Innhered sykehus i 1956, først som kandidat, senere assistentlege og reservelege. Han ble godkjent spesialist i indremedisin i 1962 og jobbet der i mange år som overlege og spesialist i indremedisin med blodsykdommer som spesialfelt, til han ble pensjonert i 1995. Helt frem til han var 71 år gammel fortsatte han på sykehuset som vikar. Arbeidsforholdet på Innherred sykehus varte med andre ord i 40 år.

I årene 1996 – 97 var han tilsynslege ved Meråker kurbad. Deretter var han ved Verdal bo- og helsetun og avsluttet den medisinske karrieren som tilsynslege i 2008, 83 år gammel.

Pris for forskningsartikkel i dermatologi

På årsmøtet i Norsk dermatologisk selskap i Fredrikstad i april ble overlege Eidi Christensen (f. 1957) ved Hudavdelingen, St. Olavs hospital tildelt prisen for beste forskningsartikkel publisert i 2009 av en norsk hudlege. Prisen ble gitt for artikkelen Photodynamic therapy with 5-aminolaevulinic acid, dimethylsulfoxide and curettage in basal cell carcinoma: a 6-year clinical and histological follow-up, publisert i Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. Prisen, som er på kr 30 000, er opprettet med støtte av firmaet Pfizer og tildeles årlig.

Øystein Grimstad (f. 1972) fra St. Olavs hospital og Kristin Bergersen fra Oslo universitetssykehus er nominert til en pris for beste forskningsartikkel av en ung dermatolog. Prisen er opprettet med støtte fra firmaene Galderma og Astellas og vil bli tildelt på et møte i juni.

Kongens fortjenstmedalje til Inge Romslo

(Nils) Inge Romslo (f. 1938) er tildelt Kongens fortjenstmedalje.

Romslo tok medisinsk doktorgrad i Bergen i 1975 og ble godkjent spesialist i biokjemi i 1979.

Han har vært helse- og sosialdirektør i Helseregion Midt-Norge og har ellers lang erfaring fra helsetjenesten, deriblant forskning og undervisning i praktisk og teoretisk biokjemisk medisin.

Han har hatt flere internasjonale oppdrag og har skrevet og vært medforfatter på en rekke artikler både i Tidsskriftet og i internasjonale tidsskrifter.

Anbefalte artikler