Minneord

Artikkel

Det var med sjokk vi mottok meldingen om at Egil var død, bare 58 år gammel. Han falt plutselig om på sin hytte i Hallingdal der han hadde hatt fine dager med familien. Med sin redelighet, arbeidskapasitet og faglige tyngde var han en klippe i vår avdeling og vil savnes av hele sykehuset.

Etter eksamen artium i Kristiansand startet Egil sitt medisinske studium i Bochum i Tyskland, men fullførte i Oslo. Etter turnustjenesten fikk han mange år nordpå, hvor han ble spesialist i radiologi. Årene nordpå kom han stadig tilbake til, både geografi og menneskelynne lå ham tydelig nær.

I 1996 kom han til Bærum sykehus. Som generell radiolog satte han seg inn i nye oppgaver med grundighet og interesse. Mammadiagnostikk var ukjent for ham, men da vi fikk mammograf, skaffet han seg kompetanse og deltok i utviklingen av dette fagområdet.

Da avdelingen fikk MR-maskin, tok han ansvar for å bygge opp fagfeltet med gode rutiner, og han var en kunnskapsrik og tålmodig veileder. Med sin store arbeidskapasitet tok Egil også på seg oppdragsforskning som skaffet avdelingen ekstra ressurser til faglig utvikling.

Med sine systematiske evner fikk han etter hvert ansvar for «vaktlister» og legebemanning. Fra 2002 ble han med i ledergruppen og fikk personalansvar for legene. Med sin rettferdighetssans holdt han perfekt kontroll, angivelig bedre enn de ansatte selv klarte. Selv om Egil var lite glad i møter og egentlig ikke likte «administrasjon», bidro han med klare standpunkt når det var nødvendig og var lydhør for argumenter.

Det var en lykke for enhver sammenkomst når Egil bidro med historier, gjerne nordfra. Hans kommentarer var lune og han likte å spille folk små puss. Han var i sitt ess som julenisse i barnehagen mange år etter at hans datter sluttet. Egil elsket språkblomster i henvisninger og røntgenbeskrivelser og har samlet slike i en svær perm. Disse skulle han lage bok av når han ble pensjonist.

Men slik gikk det ikke. Vi har permen, men kan ikke love at det blir bok. Men vi skal lese fra den og kose oss med alle de gode minnene om en flott kollega.

Vi vet at familien var veldig viktig for Egil. Godt å vite at han hadde sin siste dag sammen med dem. Vi sender våre tanker til hans kone Anne og til Hege, Espen og Ida som har mistet en god pappa.

Radiologisk avdeling, Sykehuset Asker og Bærum ved

Anbefalte artikler