Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.med.uio.no/disputaser/

Astrid Kristin Vik, ph.d. Bruk av multimodale lesemedier. En studie av 11 elever som er sterkt svaksynte på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn i Norge.Utgår fra Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Disputas 7.5. 2010.

Bedømmelseskomité: Ulf Janson, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, Mats Myrberg, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet og Edvard Befring, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veileder: Liv M. Lassen.

Guro Mørk Johnsen, ph.d.. Fatty acid uptake, transport and storage in placenta in normal and dyslipidemic pregnancies. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 18.5. 2010.

Bedømmelseskomité: Fiona Lyall, Institute of Medical Genetics, Glasgow, Trine Ranheim, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Svein Olav Kolset, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Anne Cathrine Staff og Asim K. Duttaroy.

Satish Arora, ph.d. Immunological and non-immunological markers of cardiac allograft vasculopathy amongst heart transplant recipients. Utgår fra Hjertemedisinsk avdeling og Institutt for indremedisinsk forskning, Oslo univeristetssykehus, Rikshospitalet. Disputas 19.5. 2010.

Bedømmelseskomité: Andreas Zuckermann, Department of Cardio-Thoracic Surgery, Medical University of Vienna, Østerrike, Göran Dellgren, Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg og Pål Smith, Avdeling for klinisk medisin, Institutt for klinisk medisin, Akershus universitetssykehus, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Lars Gullestad og Pål Aukrust.

Ingeborg Beate Lidal, ph.d. Survival and long-term outcomes in persons with traumatic spinal cord injuries. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 20.5. 2010.

Bedømmelseskomité: Richard Levi, Karolinska Institutet, Stockholm, Marit Grønning, Haukeland universitetssykehus og Tore Kvien, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Nils Hjeltnes, Fin Biering-Sørensen og Johan K. Stanghelle.

Trond Melbye Michelsen, ph.d. Long term somatic and psychosocial morbidity after risk-reducing salpingo-oophorectomy in women at risk for hereditary breast ovarian cancer. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Oslo univeristetssykehus, Radiumhospitalet. Disputas 20.5. 2010.

Bedømmelseskomité: Ole-Erik Iversen, Haukeland universitetssykehus, Elisabeth Avall Lundqvist, Karolinska sjukhuset, Stockholm og Erik Wist, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Anne Dørum og Alv A. Dahl.

Camilla Sandvik, ph.d. Personal, social and environmental correlates of fruit and vegetable intake in European schoolchildren. Utgår fra Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag. Disputas 20.5. 2010.

Bedømmelseskomité: Leslie Lytle, Division of Epidemiology and Community Health, Minneapolis, USA, Pål Kraft, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og Anne Johanne Søgaard, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Knut-Inge Klepp, Oddrun Samdal og Johannes Brug.

Gunhild Melhus, ph.d. Molecular studies on bone with focus on fracture healing in experimental osteoporosis. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Disputas 21.5. 2010.

Bedømmelseskomité: Olle Svensson, Avdeling for ortopedi, Umeå universitet, Sverige, Unni Syversen, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Jahn M. Nesland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Veileder: Finn P. Reinholt.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Uwe Ehrt, ph.d. Depression in Parkinson’s disease. Utgår fra Alderspsykiatrisk seksjon, Psykiatrisk divisjon, Stavanger universitetssjukehus. Disputas 7.5. 2010.

Vandana V. Ardawatia, ph.d. Characterization of the G alpha12-p120 catenin interaction: Implications for cell adhsion and motility. Utgår fra Institutt for biomedisin, Seksjon for anatomi og cellebiologi, Medisinsk fakultet. Disputas 10.5. 2010.

Mari Hysing, ph.d. Mental health in children with chronic illness. Utgår fra Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Det psykologiske fakultet. Disputas 11.5. 2010.

Veiledere: Astri J. Lundervold og Irene Elgen.

Heidi Kapstad, ph.d. Pain and health status in patients with osteoarthritis of the hip or knee undergoing joint replacement surgery. Measurement issues and outcomes. Utgår fra Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud. Disputas 12.5. 2010.

UIS

www.uis.no/nyheter/

Stephen Sollid, ph.d. Risk management in critical care medicine as a tool to improve patient safety. Utgår fra Universitetet i Stavanger. Disputas 7.5. 2010.

Bedømmelseskomité: Bo Bergman, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Torben Wisborg, Universitetet i Tromsø og Karina Aase, Universitetet i Stavanger.

Veiledere: Eldar Søreide, Terje Aven og Hans Morten Lossius.

NTNU

www.ntnu.no/doktorgrader

Vivi Talstad Monsen, ph.d. Mechanisms of alkylation damage repair by human AlkB homologues. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 11.5. 2010.

Bedømmelseskomité: Karl-Peter Hopfner, Universitetet i München, Tyskland, Eva Sjøttem, Universitetet i Tromsø og Asbjørn Nilsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Hans E. Krokan og Per Arne Aas.

Toril Skandsen, ph.d. Moderate and severe traumatic brain injury. Magnetic resonance imaging findings, cognition and risk factors for disability. Utgår fra Institutt for nevromedisin. Disputas 21.5. 2010.

Bedømmelseskomité: Andrew I.R. Maas, Antwerp University Hospital, Belgia, Anika Bartfai, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Sverige og Gunnar Leivseth, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Anne Vik og Stein Andersson.

Anbefalte artikler