Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.uio.no/tavle/store/enhet/1/640.html

Frederick Hale, dr.philos. Richard Lynn as a social darwinist psychologist of human intelligence. Utgår fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Psykologisk institutt. Disputas 29.4. 2010.

Bedømmelseskomité: Colin Cooper, Queen’s University Belfast, Storbritannia, Nils Roll-Hansen, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo og Jon Martin Sundet, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Liliana C. Bachs, dr.philos. Impairment and traffic accident risk related to opioids in Norway – the role of metabolites. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Disputas 30.4. 2010.

Bedømmelseskomité: Han de Gier, Departement of Pharmacology, University of Groningen, Nederland, Bettina Riedel, Seksjon for klinisk farmakologi, Haukeland universitetssykehus og Ulf Kongsgaard, Akuttklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Jørg Mørland.

Åse Sagatun, ph.d. Physical activity and mental health in adolescence – a longitudinal study in a multiethnic cohort. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 4.5. 2010.

Bedømmelseskomité: Finn Rasmussen, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Iinstitutet, Stockholm, Egil W. Martinsen, Oslo universitetssykehus, Aker og Nanna Lien, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Veileder: Anne Johanne Søgaard.

Ana Slipicevic, ph.d. Studies of the PI3K/Akt and MAPK/ERK1/2 signaling pathways: identification of novel downstream targets involved in development and progression of melanoma. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 5.5. 2010.

Bedømmelseskomité: Dorothy C. Bennett, St George’s, University of London, England, Johan Hansson, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm og Bjørn Steen Skålhegg, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder: Vivi Ann Flørenes.

Karianne Risberg, ph.d. Immunotoxins in targeted therapy of cancer – a study in malignant melanoma cells. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 5.5. 2010.

Bedømmelseskomité: Hendrik Fuchs, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Tyskland, Thoralf Christoffersen, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Anne Simonsen, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder: Yvonne Andersson.

German Tapia, ph.d. Picornavirus infections in infancy, risk for islet autoimmunity and type 1 diabetes. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 5.5. 2010.

Bedømmelseskomité: Åke Lernmark, Institutionen för kliniska vetenskaper, Enheten för diabetes och celiaki, Universitetet i Lund, Sverige, Christine Monceyron Jonassen, Seksjon for genteknologi, Laboratoriemedisinsk senter, Akershus universitetssykehus og Fredrik Müller, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Kjersti Skjold Rønningen.

Sadollah Abedini, ph.d. Risk factors for renal and cardiovascular endpoints in renal transplantation. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 6.5. 2010.

Bedømmelseskomité: Christian Gluud, Copenhagen Trial Unit, Rigshospitalet, København, Jan Erik Otterstad, Medisinsk avdeling, Sykehuset Vestfold, Tønsberg og Halvor Rollag, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Hallvard Holdaas.

Katja Benedikte Prestø Elgstøen, ph.d. Liquid chromatography-tandem mass spectrometry quantification of oxalic acid in plasma and urine – clinical implications in kidney transplant patients. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 7.5. 2010.

Bedømmelseskomité: Tyge Greibrokk, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo, Anna Bjerre, Barneavdelingen, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Jens Petter Berg, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Anders Hartmann.

Randi Jacobsen Bertelsen, ph.d. The indoor environment and childhood allergic disease; the importance of allergens and microbial components. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 10.5. 2010.

Bedømmelseskomité: Matthew S. Perzanowski, Department of Environmental Health Services, Columbia University, New York, USA, Cecilie Svanes, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus og Vidar Søyseth, Avdeling for klinisk medisin, Institutt for klinisk medisin, Akershus universitetssykehus.

Veileder: Martinus Løvik.

Tor Paaske Utheim og Sten Ræder, ph.d. Novel technology in regenerative medicine: eye bank storage of limbal explant cultures for transplantation. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 11.5. 2010.

Bedømmelseskomité: Katerina Jirsova, Charles University, Tsjekkia, Anna Midelfart, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder: Torstein Lyberg.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Khanh Kim Dao, ph.d. Conformational dynamics, stability and domain communication in regulatory subunit of cAMP- dependent protein kinase. Effect of cyclic nucleotide binding. Utgår fra Institutt for biomedisin. Disputas 16.4. 2010.

Veiledere: Aurora Martinez og Stein Ove Døskeland.

Markus Nottrott, ph.d. Acrylic bone cements: influence of time and environment on physical properties. Utgår fra Ortopedisk klinikk, Ortopediske biomaterialer og Institutt for kirurgiske fag. Disputas 23.4. 2010.

Veiledere: Anders Mølster og Nils Roar Gjerdet.

Roy Miodini Nilsen, ph.d. Folate and reproductive health – an epidemiologic study of folic acid supplement use and its relation to birth outcomes in Norwegian pregnant women. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag. Disputas 23.4. 2010.

Veiledere: Stein Emil Vollset, Per Magne Ueland, og Håkon K Gjessing.

Kjersti Thulin Wilhelmsen, ph.d. Symptoms and signs in patients with long-lasting dizziness. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag. Disputas 29.4. 2010.

Veiledere: Anne Elisabeth Ljunggren, Rolf Moe-Nilssen Universitetet i Bergen og Stein Helge Glad Nordahl.

Inge Joa, ph.d. The importance of information campaigns in the early detection of psychosis. A historical comparison study. Utgår fra Regionalt nettverk for klinisk psykoseforsking Helse Vest, Stavanger universitetssykehus. Disputas 30.4. 2010.

Demissew Beyene Balcha, ph.d. Towards improved diagnosis of tuberculous lymphadenitis. Utgår fra Senter for internasjonal helse og Gades Institutt. Disputas 7.5. 2010.

Signe Berit Bentsen, ph.d. Quality of life and self-efficacy in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag. Disputas 7.5. 2010.

Anne Synnøve Røsvik, ph.d. Jernstatus hos blodgivere i Norge. Utgår fra Høgskolen i Ålesund. Disputas 7.5. 2010.

NTNU

www.ntnu.no/doktorgrader

Lars Adde, ph.d. Prediction of cerebral palsy in young infants. Computer based assessment of general movements. Utgår fra Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. Disputas 28.4. 2010.

Bedømmelseskomité: Brigitte Vollmer, Karolinska Institutet, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm, Bjørg Fallang, Høgskolen i Oslo og Torstein Vik, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Ragnhild Støen.

Magnus Fasting, ph.d. Pre- and postnatal risk factors for childhood adiposity. Utgår fra Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdomme. Disputas 5.5. 2010.

Bedømmelseskomité: Henriette A. Delemarre-van de Waal, Universitetet i Leiden, Nederland, Trond Markestad, Universitetet i Bergen og Rønnaug Ødegård, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Torstein Vik, Turid L. Holmen og Tom Ivar Lund Nilsen.

Universitetet i Tromsø

http://uit.no/nyheter/pressemeldinger/

Tove Anita Nystad, ph.d. A population-based study on cardiovascular risk factors and self-reported type 2 diabetes mellitus in the sami population. The SAMINOR study. Utgår fra Barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge. Disputas 23.4. 2010.

Bedømmelseskomité: Peter Bjerregaard, Statens Institut for Folkesundhet, Syddansk universitet, København, Sven Hassler, Högskolan Vest, Institutionen for omvårdnad, hälse och kultur, Trollhättan, Sverige og Kjersti Bakken, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

Samer Al-Saad, ph.d. Prognostic impact of molecular markers related to tumor differentiation and proliferation in non-small-cell lung cancer (NSCLC). Utgår fra Universitetssykehuset Nord-Norge. Disputas 29.4. 2010.

Bedømmelseskomité: Lars Helgeland, Avdeling for patologi, Haukeland universitetssykehus, Odd Terje Brustugun, Radiumhospitalet og Baldur Sveinbjørnsson, Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø.

Anbefalte artikler