Artikkel

Lokalsykehusdebatt i Tromsø

Troms Legeforening avholder årsmøte på Clarion hotell Bryggen 17. juni kl 17. Etterpå blir det lokalsykehusdebatt med statssekretær i Helse- og omsomgsdepartementet Roger Ingebrigtsen, direktør Tor Ingebrigtsen ved Universitetet i Nord-Norge og Hege Gjessing, leder i Yngre legers forening. Det blir også kåring av årets Tromsdoktor.

Fortsatt stort landsråd i Allmennlegeforeningen

Landsrådet i Allmennforeningen ønsker ikke å redusere antall landsrådsrepresentanter.Flere ga uttrykk for at et redusert antall representanter vil gå på bekostning av demokratiet i foreningen og på engasjementet. Styret hadde innstilt på å redusere antallet, men dette stemte landsrådet mot.

Senter for allmennmedisinsk kvalitetsutvikling

Et enstemmig landsråd i Allmennforeningen ønsker at styret skal arbeide videre med en etablering av Senter for allmennmedisinsk kvalitetsutvikling (SAK). Utredningen skal skje i to prosjekter. Det første skal dreie seg om organisering og rammevilkår for etablering og drift av SAK. Sentralstyret nedsatte i januar 2010 en gruppe for å utrede dette. Utredningen vil gå over fire til seks måneder. Prosjekt to er utvikling av det faglige innholdet i SAK. Dette arbeidet er godt i gang med Janecke Thesen som prosjektleder.

Støtter ikke forslag til skattlegging av pensjonsinntekt

Akademikerne støtter ikke departementets forslag til ny skattelegging av pensjonsinntekt.

– Vi kan ikke støtte et forslag som innebærer en omfordeling blant pensjonister. Departementets forslag om skattelette for de med lav pensjonsinntekt har vi sympati for, men det må finansieres over statsbudsjettet uttaler Knut Aarbakke, Akademikernes leder, på Akademikernes Internett-sider.

Forslaget innbærer en skatteskjerpelse for de med pensjonsinntekt på 280 000 eller mer og skjerpes ved økende inntekt. Personer med pensjon utover rundt 280 000 kroner får både økt gjennomsnittsskatt og økt marginalskatt.

Les mer: www.akademikerne.no/default.asp?V_ITEM_ID=51097

20 år med LVS

Leger i vitenskapelige stillinger (LVS) markerer i år sitt 20-årsjubileum med eget jubileumshefte. Yrkesforeningen for leger i vitenskapelige stillinger er den første og eneste i sitt slag i Norden og styret mente jubileet var en god anledning til å se tilbake og reflektere litt om fremtiden til LVS.

Selve jubileumsmarkeringen finner sted i Trondheim i oktober i forbindelse med LVS årsmøte. Jubileet skulle vært markert i april, men askeskyen fra Island satte en stopper for dette.

Heftet kan fås ved henvendelse til LVS sekretariat, tlf 23109156 eller e-post: britt.thoresen@legeforeningen.no

Anbefalte artikler