Normaltarifforhandlingene er startet

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Forhandlingene om Normaltariffen mellom Legeforeningen og staten startet 11. mai. Legeforeningen hadde på forhånd sendt sine krav til staten.

Legeforeningens og statens forhandlere. Fra v. Trond Egil Hansen (Af) , Linda Løvaas og Øystein Sand (staten), Torunn Janbu og Synnøve Bratlie (PSL). Foto Lise B. Johannessen

Det ble i første omgang forhandlet om rammen, som legges inn i revidert statsbudsjett. Rammen fordeles deretter på takster.

– Vi vil bidra til å legge et godt grunnlag for fortsatt utvikling av fastlegeordningen, saTorunn Janbu, Legeforeningens president ved forhandlingsstart. Hun viste til at det siste året har vært preget av høy aktivitet som følge av pandemien. Fastlegene har både undersøkt, behandlet og vaksinert, køene til sykehus har økt og avtalespesialistene tar unna.

– Vi kommer til å legge vekt på å underbygge det som fungerer godt i systemet og vil gjerne gå i dialog om det som kan forbedres. Vi imøteser signaler fra staten vedrørende viljen til å videreutvikle ordningen, sier presidenten.

Legeforeningen har sendt brev til helse- og omsorgdepartemenet for å få endret grunnlaget for refusjonstariffen, slik at fastlegene kan ivareta flere av de oppgavene som etterspørres i samhandlingsreformen. Beskrivelsen av fastlegeordningen i samhandlingsmeldingen og innstillingen fra Stortinget, viser liten oppmerksomhet til de forhold som gjør fastlegeordningen til en suksess og bakgrunnen for dette. Det etterspørres enkelte nye oppgaver som det i dag ikke er åpning for å ivareta. Legeforeningen er også opptatt av god prioritering av fastlegenes tid og at fastlegenes forpliktelse til å være tilgjengelig må understøttes

Legeforeningens president sa også at de ville se hvordan avtalespesialistene skal møte økende etterspørsel og aktivitet.

Anbefalte artikler