Legeforeningen i mediene

Artikkel

Nesten 7 000 norske leger er uten fast jobb

Legeforeningen mener yngre leger ikke har et godt nok stillingsvern, siden de sjelden får sin første faste jobb før der er over 40 år. – Dette er en situasjon som verken gagner pasienter, sykheus eller leger. Det må nå skje endringer, sier Hege Gjessing, leder i Yngre legers forening.

VG 7.5. 2010

Leger på fastlønn

Økonom og stipendiat ved Frischsenteret, Simen Markussen, mener leger på fastlønn kan spare staten for flere milliarder kroner. Ved å gi fastleger fastlønn kan betydelige deler av det høye norske sykefraværet kuttes, sier han. Det er leder i Allmennlegeforeningen, Trond Egil Hansen, ikke enig i.

VG 21.5. 2010

Skjerper meldereglene for leger

Ingen leger er noen gang straffet for ikke å ha varslet om barnemishandling. Nå strammer justisminister Knut Storberget inn reglene. Han tror taushetsplikten blir brukt som unnskyldning for å slippe å melde fra om barnemishandling.

VG-Nett 11.5. 2010

Isfront på St. Olavs hospital

Forholdet mellom ledelsen og legene på St. Olavs hospital er svært anstrengt. Legene mener innsparingene går ut over kvalitet og forsvarlighet. De går til uvanlig kraftige angrep på direktør Nils Kvernmo og hans nærmeste stab. Bakgrunnen for konflikten, er at St. Olav hospital etter store runder med omstillinger, neste år skal spare ytterligere 270 millioner kroner. 27 av disse skal spares inn på legelønn. Dette har gjort at forholdet mellom ledelse og leger nå har skåret seg fullstendig. Legeforeningen mener at sykehuset drives helt på grensen av hva som er faglig forsvarlig. 20. mai var det innkalt til allmøte. – Det er sjelden vi innkaller til allmøte, men nå er situasjonen slik at vi har funnet det nødvendig å orientere våre medlemmer om det vi oppfatter som et meget anstrengt forhold til ledelsen, sier hovedtillitsvalgt Randulf Søberg.

Adresseavisen 21.5. 2010

Norske leger bruker utrangert datautstyr

Siden fastlegeordningen ble innført i 2001 har norske leger mottatt nærmere en halv million datadisketter. Hver måned postlegges disketter med oppdaterte pasientlister til landets nærmere 4 000 fastleger. I løpet av ett år utgjør det rundt 48 000 disketter. Listene inneholder bytte, inn- og utmeldinger av fastlegeordningen. Selv uten endringer sendes disketten ut. Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Steinar Mathisen forteller til E24 at direktoratet har utviklet en løsning for distribusjon av fastlegelister elektronisk over nett. Programmet har vært klar til å testes mot legenes journalsystem siden høsten 2009.

E24 13.5. 2010

Gravide leger forbigås på St. Olavs hospital

Yngre legers forening (Ylf) kjenner til tre leger som ikke får fortsette ved St. Olavs fordi de er blitt gravide. Ingen av dem tør imidlertid å gå videre med saken i frykt for ødelagte jobbmuligheter i framtida. Foretakstillitsvalgt i Ylf Anders Aune tok opp dette med administrerende direktør ved St. Olavs, Nils Kvernmo, før påske.

Adresseavisen 25.5. 2010

Anbefalte artikler