KUNNGJØRINGER

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet 30.4. 2010 truffet følgende vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en konkret og helhetlig vurdering grunnlag for å godkjenne Sykehuset Innlandet Lillehammer som utdanningsinstitusjon for LIS i lungesykdommer i gruppe II, for tjeneste ved medisinsk avdeling og Granheim lungesykehus.

Helsedirektoratet finner etter en konkret og helhetlig vurdering grunnlag for å godkjenne Vestre Viken HF som utdanningsinstitusjon for LIS i lungesykdommer i gruppe II, for tjeneste ved medisinsk avdeling, Ringerike sykehus.

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet 10.5. 2010 truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Helse Sunnmøre HF, Ålesund sjukehus som utdanningsinstitusjon for tjeneste ved Nevrologisk avdeling for spesialistutdanning i nevrologi i gruppe II, for inntil ett års tellende tjeneste.

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 21.5. 2010 truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Sykehuset i Vestfold HF, Sentrallaboratoriet som utdanningsinstitusjon for LIS i nukleærmedisin i gruppe II.

Anbefalte artikler