Minneord

Artikkel

Tidligere overlege Erik Lie døde etter lengre tids sykdom 31. januar 2010 – faktisk ti minutter før dagen han ville ha fylt 90 år – etter et langt og rikt liv. Best kjent vil han nok være som den som innførte moderne ortopedisk kirurgi i Østfold fylke.

Erik Lie vokste opp på Greåker. Han begynte å studere medisin like før krigen. Studiene ble avbrutt på grunn av okkupasjonen, men han tok dem opp igjen rett etter at krigen var slutt.

Da han hadde arbeidet noen år her i landet, dro han til Charleston i USA. Der fikk han i løpet av fem år spesialistutdanning i ortopedisk kirurgi. I 1957 kom han så som nygift tilbake til Norge som spesialutdannet ortopedisk kirurg. Konen var amerikansk operasjonssykepleier. Etter noen tid begynte han på St. Josephs Hospital i Fredrikstad som Østfolds første og eneste ortopediske kirurg. I 1972 ble St. Josephs Hospital og sentralsykehuset slått sammen. Erik Lie ble da overlege på den nyetablerte ortopediske avdelingen. Denne stillingen hadde han til han gikk av med pensjon vel 70 år gammel. Etter at han hadde sluttet ved sykehuset, arbeidet han noen år som privatpraktiserende spesialist ved Volvat legesenter.

I hans overlegetid har ortopedien som fag hatt en rivende utvikling, og han var en aktiv pådriver i denne utviklingen. Erik Lie var ingen vitenskapsmann, men han var en eminent operatør, med et meget velutviklet klinisk skjønn. Han var meget avholdt og respektert av alle sine medarbeidere og ikke minst av sine pasienter og deres pårørende.

Med sin faglige dyktighet har han stått for utdanningen av mange ortopeder. Hans lune væremåte vakte tillit hos pasientene og deres pårørende. Privat var han en utpreget familiemann.

Våre tanker går til hans Jane og deres sønner, som har mistet en god ektemann og far.

Anbefalte artikler