Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.uio.no/forskning

Ann Færden, ph.d. Apathy in first episode psychosis patients. One year follow-up and clinical characteristics. Utgår fra Seksjon for psykoseforskning, Avdeling for forskning og undervisning, Psykiatrisk divisjon, Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Disputas 5.3. 2010.

Bedømmelseskomité: Jean Addington, University of Calgary, Canada, Dag Årsland, Stavanger universitetssjukehus, og Egil W. Martinsen, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus, Aker.

Veileder: Ingrid Melle.

Morten Munkvik, ph.d. Fatigue mechanisms and skeletal muscle function in experimental and human heart failure. Utgår fra Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 10.3. 2010.

Bedømmelseskomité: Gisela Sjøgaard, Faculty of Health Sciences, Syddansk Universitet, Odense, Danmark, Alf Inge Larsen, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen, og Arild Njå, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Per Kristian Lunde, Ivar Sjaastad og Ole M. Sejersted.

Elmira Flem, ph.d. Disease burden and the economic impact of rotavirus gastroenteritis in low- and high-income settings and the cost-effectiveness of new rotavirus vaccines. Utgår fra Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Disputas 10.3. 2010.

Bedømmelseskomité: Timo Vesikari, University of Tampere, Tammerfors, Finland, Pierre van Damme, Universiteit Antwerpen, Belgia, og Jagrati Jani-Bølstad, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Anne Brit Sørsdahl, ph.d. Intensive group training in a local community setting for children with cerebral palsy: methodological aspects and change in motor functioning. Utgår fra Seksjon for fysioterapivitenskap, Institutt for samfunnsvitenskapelige fag, Universitetet i Bergen. Disputas 18.2. 2010.

Rune Henrik Evjenth, ph.d. Enzymatic characterization of the human protein Nα-acetyltransferase Naa50p. Utgår fra Molekylærbiologisk institutt. Disputas 19.2. 2010.

Veiledere: Johan R. Lillehaug og Thomas Arnesen.

Dag Arne Lihaug Hoff, ph.d. Esophageal pain sensation during bag distension – biomechanical or ischemic in origin? Utgår fra Seksjon for gastroenterologi, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen, og Nasjonalt senter for gastroenterologisk ultrasonografi, Haukeland universitetssykehus. Disputas 26.2. 2010.

Veiledere: Jan Gunnar Hatlebakk, Svein Ødegaard, Hans Gregersen og Odd Helge Gilja.

NTNU

www.ntnu.no/forskning/doktorgrad

Patrick S. Kermit, ph.d. Etikk etter cochleaimplantering av døve barn. En undersøkelse med fokus på anerkjennelse, identitet og språk. Utgår fra Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap. Disputas 5.3. 2010.

Bedømmelseskomité: Harald Grimen, Høgskolen i Oslo, Berth Danermark, Universitetet i Örebro og Borgunn Ytterhus, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Berge Solberg og Bjørn Hofmann.

Universitetet i Tromsø

www2.uit.no/www/startsida/forskning

Tore Lier, ph.d. Molecular diagnostics of low intensity Schistosoma japonicum infections. Utgår fra Det helsevitenskapelige fakultet. Disputas 8.3. 2010.

Bedømmelseskomité: Joanne P. Webster, Faculty of Medicine, Imperial College London, Tom Doherty, Hospital for Tropic Diseases, London, og Nils Kolstrup, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet.

Anbefalte artikler