På vei mot en handlingsorientert trygdemedisin

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Vi ser konturene av en spennende organisasjon, sa Hans Magnus Solli da Norsk trygdemedisinsk forening holdt kurs om legens arbeidsevnevurdering i NAV-systemet.

Kurskomiteen og foredragsholder nøt vårsolen. Fra v. Hans Magnus Solli, Herina Brandtzæg, Lennart Nordenfeldt, Morten Calmeyer og Grete Damberg. Foto Lise B. Johannessen

Begreper, etikk og samfunnsmessige rammer for en trygdemedisin i endring var temaet da rådgivende leger i NAV og forsikring og andre trygdemedisinsk interesserte møttes til kurs i mars. 85 deltakere hadde funnet veien til Soria Moria Hotell og Konferansesenter. For en forening som stod registrert med 102 medlemmer i februar 2010 tyder valget av tema på at dette var noe som interesserte svært mange av medlemmene.

Solli som er rådgivende overlege for NAV i Grenlandsområdet og forsker på sakkyndighet i psykiatrien i Vestfold, stilte spørsmålet om vi er på vei mot en handlingsorientert trygdemedisin.

– For at trygdemedisinen skal ha interessante og viktige oppgaver i en dynamisk NAV-prosess, er det en nødvendig forutsetning at den blir mer handlingsorientert, understreket Solli. Han tok utgangspunkt i at det handlende menneske er et grunnbegrep i etikken, i humanistisk vitenskap, i sosiologiens aktør-/strukturtilnærming og i rehabilitering.

Begrepsopprydding

En lydhør forsamling fikk et interessant innblikk i evnebegrepet, arbeidsevnebegrepet og helse- og sykdomsbegrepet av den svenske filosofiprofessor Lennart Nordenfeldt ved Linköpings universitet. Nordenfeldt understreket at han først og fremst ville foreta en begrepsopprydding. – Mitt mål er bl.a. å utdype arbeidsevnebegrepet med hjelp av filosofisk handlingsteori, sa han.

Kursets målsetting var å øke kunnskapen om arbeidsevnebegreper og deres relasjoner til sykdomsbegreper samt hvordan arbeidsevne blir beskrevet og vurdert i NAV-systemet. I tillegg fikk deltakerne innblikk i praktiske, etiske og juridiske utfordringer i legens roller som behandler og sakkyndig, samt økonomiske og politiske rammebetingelser.

Anbefalte artikler