Artikkel

Setter søkelyset på biomedisin

Legeforeningen ønsker å være i forkant av de utfordringer og muligheter som nyvinninger innen biomedisin vil føre til. Som ledd i dette arbeidet har foreningen nedsatt en arbeidsgruppe med fremstående fagpersoner med kompetanse på biomedisin. Gruppen skal lage en rapport til sentralstyret med råd om hvordan Legeforeningen bør ta videre sitt arbeid innen biomedisin.

I rapporten vil man se nærmere på utviklingen innen skreddersydd medisin, behandling basert på stamcelleforskning og miljøets påvirkning på menneskets biologi, og hvilke konsekvenser dette vil få for ulike medisinske fagområder de neste 5 – 10 årene. Den vil også drøfte hvordan dette vil utfordre vårt helsevesen med hensyn til juridiske, etiske og økonomiske aspekter. Rapporten skal behandles av sentralstyret i mai 2010.

Arbeidet ledes av fagavdelingen i Legeforeningen.

Legeforeningens satsing på nettbasert opplæring

Sentralstyret behandlet og godkjente strateginotat for utvikling av e-læring på sentralstyremøtet i august 2008. Sentralstyret besluttet samtidig finansiering av en prosjektstilling for to år i tidsperioden 2009 – 10. Ny elektronisk læringsplattform for e-læring har blitt etablert og satt i drift, og alle kurs er blitt ført over på den nye læringsplattformen.

For å realisere den nedfelte ambisjonen om å satse på og utvikle nye læringsformer innen e-læring, er det besluttet å videreføre prosjektstillingen i e-læring for ytterligere ett år frem til 1.3. 2012. Det er også gitt tilslutning til finansiering av ny programvare i e-læring og for utvikling av e-læringsprodukter.

Videreføring av prosjekt «ELIN sykmelding»

I henhold til sentralstyrevedtak i 2008 utarbeidet forprosjektet «ELIN sykmelding» prosjektdirektiv og spesifikasjoner for et hovedprosjekt som skulle utvikle programvareløsning for prosess-støttet ufylling av ny sykmeldingsblankett. Sentralstyret har gitt tilslutning til et forslag til prosjektdirektiv og kravspesifikasjoner, og presidenten har fått fullmakt til å følge opp saken overfor Helsedirektoratet med det formål at det etableres et hovedprosjekt som beskrevet, med eller uten tilknytning til Nasjonalt meldingsløft, for utvikling av programvareløsninger i henhold til spesifikasjonene.

Medlemsfordeler i Den norske legeforening

Sekretariatet har fremforhandlet ulike rabattavtaler for medlemmene i foreningen. Dette omfatter bank og forsikring, hotell og reiser, telefon, kjøp av IT-utstyr og drivstoff. Det vises til nærmere informasjon på www.legeforeningen.no/medlemeller Min side.

Rentefordel

I samarbeid med de øvrige akademikerforeningene har foreningen en avtale med DnB NOR om bank- og forsikringsprodukter. Avtalen gir en rentefordel sammenliknet med bankens øvrige kunder, for tiden 0,15 % på lån over én million kroner, samt 15 % rabatt på skadeforsikringsprodukter.

Bedre for næringsdrivende

Banken vil i løpet av sommeren 2010 få på plass et godt innskuddsprodukt, og det er en målsetting å tilby bedre forsikringsordninger for næringsdrivende medlemmer i løpet av året. Vi minner ellers om en særlig gunstig avtale om gruppelivforsikring.

Husk å kontakte leverandøren!

Det er viktig at du som medlem selv kontakter DnB NOR og andre leverandører som tilbyr medlemsfordeler for Legeforeningens medlemmer for å forsikre deg om at du oppnår de avtalte fordelene. Vi vet av erfaring at enkelte medlemmer kan ha et kundeforhold etablert uten at medlemsavtalen er gjort kjent, da våre samarbeidspartnere ikke kan knytte en kundeforespørsel til medlemsskapet i Legeforeningen. Du kan enkelt sjekke om du har fått Legeforeninges medlemsfordeler for bank og forsikring ved å ringe 04700.

Ta gjerne kontakt med sekretariatet om du har spørsmål eller innspill til våre medlemsfordeler i Legeforeningen.

Doktor i Nord til alle

Det er nå mulig å tegne abonnement på Doktor i Nord også for medlemmer av Legeforeningen som ikke bor i Nord-Norge. For 250 kroner i året får man fem utgaver av bladet Doktor i Nord. For mer informasjon kontakt nlfinfo@frisurf.no.

Tariffoppgjøret 2010

Åpning av hovedoppgjøret i offentlig sektor er torsdag 8.4. 2010: Stat kl 10, KS kl 12 og Oslo kommune kl 14.

Spekter helse åpner de innledende forhandlingene om Overenskomstens del A onsdag 14. april.

Siste forhandlingsdag er fredag 30. april ved midnatt.

Ved eventuelt brudd og videre mekling, fastsettes datoer senere.

Anbefalte artikler