Legeforeningen i mediene

Artikkel

Frykter flere korridorpasienter på Ahus

Akershus universitetssykehus sliter allerede med korridorpasienter, og det er før sykehuset får 160 000 nye innbyggere i sitt område. Fra 2011 får sykehuset 160000 nye innbyggere å ta seg av når Aker sykehus i Oslo legges ned. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen lover at pasientene skal få et minst like godt tilbud. Men på Ahus sliter ansatte allerede med korridorpasienter. De frykter det blir enda flere til neste år.

TV2-nyhetene 8.3. 2010

Flere fastleger må til

Dyre sykehusinnleggelser og dårligere oppfølging av utsatte pasientgrupper er konsekvensen dersom det ikke blir flere fastleger, skriver Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen og Gisle Roksund, leder i Norsk forening for allmennmedisin, i en kronikk i Dagens Næringsliv. – Et betydelig løft i antall fastleger de nærmeste årene må til for å unngå at pasienter med tilstander som ellers like godt kan behandles av allmennleger, henvises til dyrere behandling ved sykehus og poliklinikker, skriver de og viser til at det også er nødvendig med flere fastleger for å kunne tilby flere og bedre tjenester.

Dagens Næringsliv 4.3. 2010

For dyr medisin for Norge

Et etisk utvalg ledet av helsedirektør Bjørn Inge Larsen i Helsedirektoratet, skal forsøke å finne ut hvor den økonomiske grensen går for å redde et menneskeliv. I løpet av 2010 skal utvalget finne frem til smertegrensen. – Vi har et av verdens best finansierte helsevesen, og tilbyr god behandling. Men ingen land i verden kan la være å prioritere. Vi kunne doblet helsebudsjettet dersom vi behandlet alt som er mulig å behandle. Derfor må vi ta tøffe prioriteringer, sa helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til TV 2 Nyhetene. – Jeg vil ikke ta stilling til denne spesielle saken, men mener at vi noen ganger må si nei, sier Trond Markestad, leder i Rådet for legeetikk. – Dette vil bli den største utfordringen når det gjelder prioritering i helsetjenesten i fremtiden da kostbar behandling for enkeltgrupper vil bety mindre til andre, sier han.

TV2 Nyhetene 8.3. 2010

Tilfeldig for de sykeste

Jon Henrik Laake, overlege dr med ved akuttklinikken, Oslo universitetssykehus, skriver i et debattinnlegg i VG at sammenslåingen av Rikshospitalet, Aker og Ullevål sykehus har resultert i nye organisatoriske strukturer, kalt «klinikker». Dette skaper inntrykk av at ulike medisinske disipliner er samordnet faglig og geografisk. – Dette er langt fra tilfelle. Fortsatt er aktivitetene spredt rundt i Oslo og det er stor usikkerhet knyttet til integreringsprosessen, skriver Laake.

VG 8.3. 2010

Anbefalte artikler