Legeforeningen i mediene

Artikkel

Legene gis skylden for trafikkfarlige eldre sjåfører

Mange eldre er uskikket til å kjøre bil og burde vært fratatt førerkortet. Helsetilsynet gir legene skylden. Direktør i Helsetilsynet Lars E. Hanssen mener mange leger kvier seg for å si fra. Svein Aarseth, leder i Oslo legeforening sier at det kan være vanskelig å si i fra og at han tror mange kvier seg. Han har selv opplevd at pasienter har byttet fastlege når han har sagt fra.

NRK Nyheter 12.3. 2010

Vil legge ned turnusordning

Turnustjenesten for leger er i ferd med å bryte sammen, derfor vil Helsedirektoratet legge den ned. Fylkeslegen i Finnmark frykter at en ny ordning vil gi fylket dårligere leger. Legeforeningen frykter for kvaliteten. – Helsedirektoratet har ikke lagt gode nok planer når det gjelder hvordan man i det nye systemet skal ivareta kvaliteten på opplæringen, sier leder i Yngre legers forening, Hege Gjessing. Hun avviser at Helsedirektoratets forslag vil føre til at de flinkeste får jobb sentralt. – Det er ikke gitt at alle synes de mest attraktive jobbene er i Oslo sentrum, sier hun.

Aftenposten 18.3. 2010

Helsepersonell tør ikke varsle om feil

7 000 årlige dødsfall på norske sykehus bør undersøkes nærmere, mener Kunnskapssenteret. Ferske beregninger fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten viser at det er grunn til å stille spørsmål ved rundt 7 000 av de rundt 16 000 dødsfallene som skjer på norske sykehus hvert år. Underdirektør Terje Kili i Forbrukerrådet tror mørketallene er så store fordi helsepersonell er redde for å melde fra om feil. Assisterende direktør Geir Sverre Braut i Helsetilsynet tror det er sterkt overdrevet at dette har med sanksjoner å gjøre. – Det spiller etter vår vurdering liten rolle, sier han.

Aftenposten 10.3. 2010

Anbefalte artikler