Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.uio.no/forskning

Kjersti Aaseth, ph.d. Secondary chronic headaches in the general population. Utgår fra Akershus universitetssykehus. Disputas 4.2. 2010.

Bedømmelseskomité: Lars Bendtsen, Danish Headache Center, Department of Neurology Glostrup Hospital, Glostrup, Danmark, Lars Jacob Stovner, Nasjonalt kompetansesenter for hodepine, Institutt for nevromedisin, Medisinsk teknisk forskningssenter, Trondheim, og Emilia Kerty, Nevroklinikken, Institutt for sykehusmedisin, Universitetet i Oslo.

Mina Susanne Weedon-Fekjær, ph.d. Liver X Receptors – regulation and functions in human placenta. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag og Avdeling for ernæringsvitenskap. Disputas 8.2. 2010.

Bedømmelseskomité: Irene Cetin, Unit of Obstetrics and Gynecology, University of Milan, Italia, Susanne Mandrup, Department of Biochemistry and Molecular Biology, Syddansk Universitet, Danmark, og Arne Klungland, Forskerlinjen medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Hilde I. Nebb, Asim K. Duttaroy og Anne Cathrine Staff.

Tryggve Holck Storås, ph.d. MRI of the prostate gland. Utgår fra Medisinsk servicedivisjon, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 12.2. 2010.

Bedømmelseskomité: Torfinn Taxt, Radiologisk avdeling, Helse-Bergen, Atle Bjørnerud, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo, og Lars Magne Eri, Klinikk for kreft og kirurgi, Institutt for sykehusmedisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Kjell-Inge Gjesdal, Jonn Terje Geitung, Aud Svindland og Nils-Einar Kløw.

Eirik A. Torheim, ph.d. Immunity leashed – mechanisms of regulation in the human immune system. Utgår fra Bioteknologisenteret i Oslo (BiO). Disputas 12.2. 2010.

Bedømmelseskomité: Edgar Schmitt, Institute of Immunology, Johannes Gutenberg University, Mainz, Tyskland, Birgitta Åsjø, Seksjon for mikrobiologi og immunologi, Gades Institutt, Universitetet i Bergen, og Bjarne Bogen, Klinikk for laboratoriemedisin og bildediagnostikk, Institutt for sykehusmedisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Kjetil Taskén.

Johan Castberg Hellund, ph.d. Slow flow sensitive MRI. Experiences with MRI-assisted visualization of flow and the use of secretin in the pancreaticobiliary tract. Utgår fra Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 19.2. 2010.

Bedømmelseskomité: Håkan Ahlström, Enheten för Radiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sverige, Olaug Villanger, Gastrokirurgisk seksjon, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og Gunnar Sandbæk, Klinikk for laboratoriemedisin og bildediagnostikk, Institutt for sykehusmedisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Jonn Terje Geitung, Kjell Inge Gjesdal og Nils Einar Kløw.

Faraz Afzal, ph.d. Phosphodiesterases and regulation of contractile function through β-adrenoceptors and 5-HT4 receptors in the failing heart. Utgår fra Farmakologisk institutt, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Disputas 19.2. 2010.

Bedømmelseskomité: Sian E. Harding, National Heart and Lung Institute, Medical Faculty, Imperial College London, Rodolphe Fischmeister, Signalisation et Physiopathologie Cardiaque, Faculty of Pharmacy, Université Paris-Sud 11, Paris, og Jens Petter Berg, Avdeling for medisinsk biokjemi, Klinikk for laboratoriemedisin og bildediagnostikk, Institutt for sykehusmedisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Finn Olav Levy.

Einar Kristian Tveitå, ph.d. Adhesive capsulitis, hydrodilatation and some aspects of validity regarding shoulder assessments. Utgår fra Institutt for sykehusmedisin og Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 19.2. 2010.

Bedømmelseskomité: Mats Hagberg, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Sverige, Jan Sture Skouen, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Haukeland universitetssykehus, og Anne Marit Mengshoel, Avdeling for sykepleievitenskap og helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Veileder: Erik Bautz-Holter.

Jorunn Stamnæs, ph.d. Transglutaminases in gluten sensitive diseases. Utgår fra Immunologisk institutt, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Disputas 19.2. 2010.

Bedømmelseskomité: Detlef Schuppan, Division of Gastroenterology and Hepatology, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston, USA, Tor Lea, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, og Hilde I. Nebb, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder: Ludvig M. Sollid.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Jarle Birger Arnes, ph.d. Biological and prognostic markers of breast carcinoma. Utgår fra Seksjon for patologi, Gades Institutt. Disputas 3.2. 2010.

Marjolein M. Iversen, ph.d. An epidemiologic study of diabetes-related foot ulcers. Issues related to prevention and mortality based on the Nord-Trøndelag Health Study (HUNT 2). Utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag. Disputas 5.2. 2010.

Veiledere: Berit Rokne, Kristian Midthjell, Grethe Tell og Monica W. Nortvedt.

Linn-Heidi Lunde, ph.d. Chronic pain in older adults. Consequences, assessment and treatment. Utgår fra Smerteklinikken, Haukeland universitetssykehus, og Avdeling for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen.

Disputas 10.2. 2010.

Øyvind Sverre Svendsen, ph.d. Microvascular fluid and protein exchange in inflammation and lymphedema. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet.

NTNU

www.ntnu.no/forskning/doktorgrad

Jian Xu, ph.d. Blood-oxygen-level-dependent-functional magnetic resonance imaging and diffusion tensor imaging in traumatic brain injury research. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Det medisinske fakultet. Disputas 10.2. 2010.

Bedømmelseskomité: Andreas Bartsch, University of Würzburg, Renate Grüner, Haukeland universitetssykehus, og Tone Frost Bathen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Asta K. Håberg.

Sigmund Simonsen, ph.d. Acceptable risk and the requirement of proportionality in European biomedical research law – what does the requirement that biomedical research shall not involve risks and burdens disproportionate to its potential benefits mean? Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet.

Bedømmelseskomité: Mette Hartlev, Københavns Universitet, Asbjørn Kjønstad, Universitetet i Oslo, og Steinar Westin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Magne Nylenna.

Anbefalte artikler