Stor interesse for etiske spørsmål

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Vi merker stadig større interesse om etiske problemstillinger rundt legerollen, sier Trond Markestad.

Rådet for legeetikk samlet til sitt første møte. Fra v. Karsten Hytten, Anne Mathilde Hanstad, Trond Markestad, Ellen Økland Blinkenberg og Gunnar Skipenes. Foto Lise B. Johannessen

Den gjenvalgte lederen i Rådet for legeetikk forteller at rådet fortsetter i samme spor som tidligere, men at et viktig tema som vil få større oppmerksomhet, er prioritering i helsevesenet.

Nytt av året er at rådet har fått sin egen spalte i Tidsskriftet under vignetten Medisinsk etikk. – Det er vi svært godt fornøyd med, sier rådets leder. – Det er viktig å publisere prinsipielt viktige saker som rådet har behandlet fortløpende i Tidsskriftet i tillegg til at vi publiserer de fleste sakene i årsmeldingene på Legeforeningens nettsider, sier Markestad.

– Vi ser at rådet blir brukt, og vi ønsker å bli brukt. Det er stor interesse og engasjement blant leger når det gjelder etikk og vi mottar mange henvendelser fra leger som har spørsmål om våre etiske regler. Det merker jeg også når jeg underviser på kurs, sier han. Etikk er også utvidet med flere timer i de obligatoriske kursene.

Rådet behandlet 103 saker i 2009. – Ut fra sakene som har vært behandlet ser vi noen prinsipielle trekk, sier Markestad. Leger benyttes i mange sammenhenger, og rådet ser at de av og til ikke er tilstrekkelig bevissste og etterettelige når de opptrer i andre roller enn i et ordinært lege-pasientforhold. Taushetsplikten utfordres også fra mange hold og skaper nye utfordringer for legene. Et siste trekk er at markedsføringen av legetjenester er blitt mer aggressiv, sier Markestad.

Anbefalte artikler