Pass opp for kataloghaier

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har tidligere advart mot ulike utenlandske selskaper som tilbyr markedsføring av legetjenester på sine nettsider.

Foreningen er gjort kjent med at det nå igjen rettes fremstøt mot norske leger. Det er all grunn til å utvise skepsis dersom man anmodes om å oppdatere informasjon i «Fortegnelse over leger» eller andre internettbaserte registre eller kataloger.

– En slik henvendelse bør aldri besvares uten at man fullt ut forstår hvem som tilbyr tjenesten, hva den innebærer og hvilke vilkår som gjelder, sier advokat Aadel Heilemann i forhandlings- og helserettsavdelingen i Legeforeningen. Foreningen advarer om at mange tjenester er rent lureri, der leger oppfordres til å korrigere/rette opp data i angivelig eksisterende og tilforlatelige registre. – Det er imidlertid meningsløst å være oppført i disse registrene, sier Heilemann. Like fullt blir legen bundet til annonsering i minimum tre år uten oppsigelsesadgang. Ofte kreves oppimot 10 000 kroner årlig for tjenestene.

Legeforeningen har tidligere advart mot slike useriøse aktører på foreningens Internett-sider og anbefaler alle medlemmer om å være oppmerksomme før de besvarer spørsmål om markedsføring i forskjellige medier eller om oppdatering av kundekataloger og utenlandske legeregistre.

Les mer på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/id/159736.0

Anbefalte artikler