Legeforeningen i mediene

Artikkel

Kan gå utover liv og helse

Norske leger slakter Frps forslag om å forby ikke-akutt helsehjelp til illegale innvandrere. – Dette er i strid med legeetiske prinsipper, som vi ser på som retningslinjer for vårt arbeid. Alle som trenger hjelp, må få hjelp – uansett om de er illegale eller ikke, sier Bjørn Sletvold, tillitsvalgt for allmennlegene i hovedstaden. Han advarer mot konsekvensene Frps forslag kan føre til. Sletvold får støtte fra president Torunn Janbu i Legeforeningen. – Dette kan gå betydelig ut over helsetilstanden til veldig mange, sier hun.

VG.no 8.2. 2010

Spår lengre ventetid hos fastlegen

Allmennlegeforeningen støtter Arbeiderpartiets (Ap) saksordfører Are Helseths kritikk av egen regjering. Dersom Helsedepartementet får viljen sin, vil samhandlingsreformen gjøre at du må vente lenger på fastlegen din. Det mener Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen. – Iveren i Helse- og omsorgsdepartementet etter å utfordre fastlegereformen er urovekkende. Det er den mest vellykkede helsereformen i nyere tid, men helsedepartementets ønske om å tvinge fastlegene til å jobbe mer for kommunene er veldig problematisk. Det vil gjøre fastlegene betydelig mindre tilgjengelig, sier Hansen. Han ønsker velkommen signalene fra Aps saksordfører for samhandlingsreformen, Are Helseth, som i strid med egen regjering sterkt advarer mot å bruke tvang for å få flere leger og annet helsepersonell til å strømme til den kommunale helsetjenesten. Hansen gir full støtte til Helseth som mener økt tvang vil gjør vondt verre for helsetilbudet i kommunene.

Aftenposten.no 22.2. 2010

Melder ikke fra om rus-sjåfører

Norske leger slurver med å melde fra om sjåfører som kjører i medikamentrus. Fylkesmennene får kun i et fåtall saker beskjed om at helsekravene til førerkort er brutt. Legene selv er heller ikke fornøyd med resultatene etter tilsynene. – Svein Aarseth, leder i Oslo legeforening, sier det er viktig å luke ut farlige bilførere. – Da må vel vi leger bare skjerpe oss, men det er vanskelig. Mange ser på førerkort som en menneskerett, sier han. Etter å ha sett nærmere på 70 journaler ved sykehusene på Gjøvik og Lillehammer viser det seg at meldeplikten var brutt hele 55 ganger. Også tilsyn i Buskerud og en undersøkelse i Vestfold i januar avdekket det samme.

P4 17.2. 2010

SAFH avviser påstand om turnuskø

Statens autorisasjonskontor for helsearbeidere (SAHF) avviser påstand om turnuskø. – Hvert kull forsøker å skape en myte om at noen alltid må vente, sier direktør ved SAHF, Per Haugum. Han viser til at det for kullet som påbegynner turnusløp 15. august sannsynligvis vil være ledige turnusplasser. – Det er ikke mangel på turnusplasser sånn sett, sier han. Haugum avviser dermed tall presentert i Bergens Tidende der det påstås at nesten to treedeler av norske medisinstudenter må belage seg på ikke å få turnusplass. Nestleder i Norsk medisinstudentforening Kersti Elisabet Styren, mener det ikke er realistisk at maksventetiden på seks måneder ikke vil øke de kommende årene.

Studvest.no 19.2. 2010

Anbefalte artikler