Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.uio.no/forskning

John Arne Dahl, ph.d. Chromatin immunoprecipitation assays to investigate epigenetics of pluripotency. Utgår fra Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag. Disputas 6.1. 2010.

Bedømmelseskomité: Karol Bomsztyk, University of Washington, Seattle, Rein Aasland, Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen, og Tone Tønjum, Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap, Universitetet i Oslo.

Veileder: Philippe Collas.

Kristin Reimers Kardel, ph.d. Physical activity in pregnancy and nutrition during labor as determinants of maternal fitness and labor outcomes. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 8.1. 2010.

Bedømmelseskomité: Peter Damm, Obstetrisk Klinik, Rigshospitalet, København, Karin Toska, Avdeling for fysiologi, Universitetet i Oslo, og Toril Kolås, Sykehuset Innlandet, Lillehammer.

Nanna Voldner, ph.d. Modifiable determinants of newborn macrosomia and birth complications. Utgår fra Kvinneklinikken og Endokrinologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Disputas 15.1. 2010.

Bedømmelseskomité: Bjørn Backe, Kvinne-barn-senteret, St. Olavs hospital, Geir Joner, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, og Anne Eskild, Institutt for sykehusmedisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Veileder: Tore Henriksen.

Ingrid Sivesind Mehlum, ph.d. Work-related health problems in the population. Impact of working conditions on health and on social inequalities in musculoskeletal pain among Oslo citizens aged 30–45 years. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 21.1. 2010.

Bedømmelseskomité: Laura Punnett, Department of Working Environment, University of Massachusetts Lowell, Steinar Westin, Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Grete Botten, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Lars Mathisen, ph.d. Patient-reported outcomes after on-pump and off-pump coronary artery bypass surgery. Utgår fra Intervensjonssenteret og Thoraxkirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Disputas 20.1. 2010.

Bedømmelseskomité: Judy Watt-Watson, Centre for Advanced Studies in Professional Practice, University of Toronto, Canada, Rune Haaverstad, Thoraxkirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, og Theis Tønnessen, Thoraxkirurgisk avdeling, Institutt for sykehusmedisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Erik Fosse, Berit Rokne og Astrid Klopstad Wahl.

Liv Giske, ph.d. Chronic musculoskeletal pain; mechanisms and pain reports. Utgår fra Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 22.1. 2010.

Bedømmelseskomité: Christina Ahlgren, Samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, Bård Natvig, Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter, Diakonhjemmets sykehus, og Arnstein Finset, Avdeling for atferdsfag, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder: Cecilie Røe.

Åse Sagen, ph.d Arm lymphedema after axillary lymph node dissection in breast cancer patients. A study of measurement techniques and the results of physical therapy interventions. Utgår fra Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 22.1. 2010.

Bedømmelseskomité: Karin Harms-Ringdahl, Karolinska Institutet, Lars Holmberg, King’s College London, og Erik Wist, Medisinsk klinikk, Institutt for sykehusmedisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: May Arna Risberg og Rolf Kåresen.

Tone Rønnaug Enden, ph.d. Towards improvement in deep vein thrombosis; studies on diagnostic MRI, thrombolytic therapy, and quality of life. Utgår fra Hematologisk avdeling og Radiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 22.1. 2010.

Bedømmelseskomité: Sam Schulman, McMaster University, Canada, Frode Lærum, Radiologisk avdeling, Akershus universitetssykehus, og Britt Nakstad, Barne- og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus og Institutt for sykehusmedisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Per Morten Sandset og Nils-Einar Kløw.

Linda M. Pedersen, ph.d. Cellular mechanisms involved in the induction and maintenance of long-term potentiation (LTP) in the spinal dorsal horn. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 22.1. 2010.

Bedømmelseskomité: Jens Schouenborg, Lund Universitet, Lars Jørgen Rygh, Haukeland universitetssykehus, og Anne Marit Mengshoel, Seksjon for helsefag, Universitetet i Oslo.

Veileder: Johannes Gjerstad.

Nur Duale, ph.d. Causes and consequenses of cellular response to toxicants – Potential applications of functional genomics in toxicology. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 21.1. 2010.

Bedømmelseskomité: Steen Mollerup, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Eivind Hovig, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, og Glenny Cecilie Alfsen, Akershus universitetssykehus.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Vegard Tuseth, ph.d. Percutaneous left ventricular assist device in cardiac arrest-experimental studies. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 16.12. 2009.

Darina Gromyko, ph.d. The human protein Nα-terminal acetyltransferases NatA and NatC: cellular functions and molecular basis for use in chemotherapy. Utgår fra Institutt for kirurgiske fag og Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen, og Kirurgisk avdeling, Haukeland universitetsykehus. Disputas 8.1. 2010.

Veiledere: Jan Erik Varhaug, Johan R. Lillehaug og Thomas Arnesen.

Erik Johnsen, ph.d. Second generation antipsychotics in a naturalistic setting: effects and side effects. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 8.1. 2010.

Torunn Oveland Apelseth, ph.d. Evaluation of platelet quality and clinical effect of platelet transfusion. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 15.1. 2010.

Dorota Goplen, ph.d. Invasiveness, biological and therapeutic aspects in human glioblastoma. Utgår fra Gades institutt og Institutt for biomedisin. Disputas 15.1. 2010.

Mulu Muleta, ph.d. Obstetric fistula: Prevalence, causes, consequences and associated factors. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 15.1. 2010.

NTNU

www.ntnu.no/forskning/doktorgrad

John Munkhaugen, ph.d. Blood pressure, body weight, and kidney function in the near-normal range: normality, risk factor or morbidity? Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 14.1. 2010.

Bedømmelseskomité: Hans Ibsen, Holbæk Hospital, Danmark, Ingrid Os, Oslo universitetssykehus, Ullevål, og Mette Moen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Stein Hallan, Stian Lydersen og Tor-Erik Widerøe.

Ingrid Castberg, ph.d. Pharmakokinetics, drug interactions and adherence to treatment with antipsychotics: studies in a naturalistic setting. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 21.1. 2010.

Bedømmelseskomité: Marja-Liisa Dahl, Karolinska Universitetssjukhuset, Ole A. Andreassen, Oslo universitetssykehus, Ullevål, og Solveig K. Reitan, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Olav Spigset.

Anbefalte artikler