Artikkel

Nye regler om bedriftshelsetjeneste

Flere bransjer plikter nå å ha bedriftshelsetjeneste og fra 1.1. 2010 er 12 nye bransjer/sektorer tilknyttet bedriftshelsetjeneste. Den såkalte bransjeforskriften, som angir hvilke bransjer/sektorer som skal knytte til seg bedriftshelsetjeneste, omfatter nå 12 nye bransjer, herunder helsetjenester. Alle virksomheter som tilbyr helsetjenester og har ansatte skal nå være tilknyttet bedriftshelsetjeneste, uansett organisering av virksomheten. I tillegg er det innført en godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten. Arbeidsgivere i virksomheter som er omfattet av bransjeforskriften har nå også ansvar for å se til at bedriftsheltetjenesten man knytter til seg er godkjent. Den enkelte bedriftshelsetjeneste som fortsatt ønsker å tilby tjenester til slike virksomheter må derfor søke om godkjenning. Søknaden skal sendes elektronisk til Arbeidstilsynet på eget skjema.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/158936.1

Årsmeldinger fra Rådet for legeetikk

Alle årsmeldingene fra Rådet for legeetikk siden 2000 er nå tilgjengelig på Internett. I årsmeldingene fra rådets virksomhet er det tatt inn de viktigste avgjørelsene som rådet har fattet. Utdrag fra rådets protokoller er anonymisert og i enkelte tilfelle noe redigert og forkortet. Årsmeldingene ble tidligere offentliggjort i Tidsskriftet, men er nå bare tilgjengelig på Legeforeningens nettsider.

Høy yrkesdeltakelse blant eldre leger

Ni av ti leger i alderen 62–66 år er yrkesaktive. Det viser tall fra NAV og Statistisk sentralbyrå. Fra 2002 til 2006 økte antallet yrkesaktive seniorer innen alle utdanningsnivåer, fremgår det av artikkelen Utdanning, sysselsetjing og tidlegpensjonering blant seniorer i 2002 og 2006, publisert i Arbeid og velferd Nr 4/2009. Både blant kvinner og menn som har høyere utdanning utover fire år er det flere seniorer i arbeid enn blant de med lavere utdanning. I 2006 er det flest yrkesaktive kvinner på dette nivået blant leger og ansatte innen juridiske fag og samfunnsfag. Menn med legeutdanning har svært høy yrkesaktivitet. I 2006 var 92,1 % av de mannlige seniorene med legeutdanning yrkesaktive.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/158660.0

Nytt forum på Min side

Norsk Gynekologisk Forening har etablert et nytt forum på Min side. Tema for forumet er «Endokrinologi for Gynekologer». Det vil omhandle problemstillinger knyttet til endokrinologi innen fagfeltet, samt endometriose. Dr. Mette Haase Moen ved St. Olavs hospital, har i årenes løp samlet en mengde kasuistikker og ønsker å dele dette materialet med flere. Kasuistikkene vil være anonymiserte. Informasjon fra forumet skal behandles på samme måte som øvrig pasientinformasjon man måtte håndtere i den kliniske hverdag.

Anbefalte artikler