Legeforeningen i mediene

Artikkel

Nå skal NAV-leger overvåke  fastleger

Nå kan egne NAV-leger bli satt til å overprøve fastlegenes sykmelding. Det kan desusten ligge an til at NAV jevnlig sender ut rapporter til fastlegene som viser hvor ofte de sykmelder i forhold til andre leger. Slik skal de få bukt med leger som sykmelder langt hyppigere enn «normalen».

VG 22.1. 2010

Legene ønsker bedre tilbakemelding på egen sykmeldingspraksis

– Legeforeningen mener legene har mye å lære av å diskutere sykefraværet med kollegaer. Denne uken kunne NRK fortelle om store forskjeller i sykemeldingspraksis, noen leger sykemelder fire ganger så mye som andre. Legeforeningen etterlyster bedre tilbakemelding om legers sykemeldingspraksis, sier Torunn Janbu.

– Tilbakemeldingene kan brukes til refleksjon og til diskusjon i faggrupper. Det handler om å lære av hverandre, sier Janbu. Hun viser til at legene allerede i dag skal treffes for å diskutere praksis.

NRK Dagsnytt 14.1. 2010

Fastleger overtar helsekontroll

Fastleger ved Sjøsiden legesenter i Trondheim utfordrer nå det tradisjonelle helsestasjonsarbeidet. De har overtatt de obligatoriske, forebyggende legekontrollene fra kommunalt engasjerte leger ved helsestasjoner i kommunen.

Adresseavinsen 12.1. 2010

Anbefalte artikler