KUNNGJØRINGER

Artikkel

Godkjenning av Feiringklinikken AS som utdanningsinstitusjon i fysikalsk medisin og rehabilitering

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en konkret og helhetlig vurdering grunnlag for å godkjenne Feiringklinikken AS som utdanningsinstitusjon for LIS i fysikalsk medisin og rehabilitering gruppe II, for inntil ett års tellende tjeneste. Godkjenningen gis under forutsetning av at avdelingen øker teoriundervisningen i faget til 90 minutter per uke. Godkjenningen gis ikke med tilbakevirkende kraft, men godkjennes fra dagens dato.

Vedtaket gjelder fra 18.12. 2009.

Godkjenning av Nasjonalt folkehelseinstitutt som utdanningsinstitusjon i samfunnsmedisin

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en konkret og helhetlig vurdering grunnlag for å godkjenne Nasjonalt folkehelseinstitutt som utdanningsinstitusjon for LIS i samfunnsmedisin, for inntil tre års tellende tjeneste.

Vedtaket gjelder fra 2.12. 2009.

Landsrådsmøte i Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening avholder sitt ordinære landsrådsmøte torsdag 15.4. 2010, kl 14, på Soria Moria Hotell og Konferansesenter, Oslo.

Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet i landsrådsmøtet, må melde slike snarest mulig, senest innen 15. mars til: Norsk overlegeforening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo.

Anbefalte artikler