Gode erfaringer med sykehjemsprosjekt

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

23 sykehjem deltok i 2008 i et gjennombruddsprosjekt for sykehjemsmedisin. Ett år etter at prosjektet ble avsluttet inviterte initiativtakerne til en oppfølgingskonferanse i Oslo.

Prosjektet har en bred målgruppe der det er lagt stor vekt på tverrfaglighet og brukermedvirkning. Målet er at de gode resultatene skal ha spredningspotensiale for sykehjemsmedisinen som sådan.13 av de 23 sykehjemmene deltok på seminaret.

Hensikten med seminaret var at deltakerne skulle få faglig påfyll og inspirasjon til å fortsette forbedringsarbeidet, samtidig som de fikk mulighet til å gi en oppdatertering av status for forbedringsarbeidet etter prosjektperioden.

– Det er viktig å høre hvilke erfaringer deltakerne har gjort seg etter prosjektavslutning, sier prosjektkoordinator Anne Sofie Torp i Legeforeningen.

Flere av sykehjemmene har oppnådd gode resultater og langt på vei klart å oppnå et faglig løft og et bedre tilbud til sine pasienter. Men de har fortsatt oppmerksomheten rettet mot forbedringsarbeid ved bruk av metoden de lærte i prosjektperioden. Ett av sykehjemmene hadde brukt Legeforeningens anbefalinger for å øke stillingsandelen for sykehjemsleger. Andre melder om redusert uro og reduksjon i medikamentbruk, mens andre igjen vil gjennomføre modellen på alle sykehjem i kommunen. Den største utfordringen er der sykehjemmet har fått ny ledelse og prosjektet ikke lenger er forankret i ledelsen.

Anbefalte artikler