Nytt om navn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Kongens gull til Indredavik

  Kongens gull til Indredavik

  Professor Bent Indredavik (f. 1951) er tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for sin innsats for slagrammede. Indredavik har gjennom sine prosjekter fundert en forsknings- og kunnskapsbasert plattform for behandling av hjerneslag som har kommet pasientene til gode, heter det i begrunnelsen. Ved overrekkelsen ble hans evner til tverrfaglighet og teamarbeid trukket frem, samt at han møter både slagrammede og deres pårørende med forståelse, støtte og trygghet, skriver St. Olavs hospital.

  – Han har vært forut for sin tid, og har sett på ressursene samlet og mulighetene for å jobbe tverrfaglig og i team med spesialfeltet slag. Med stor entusiasme og gründermentalitet fikk han etablert en slagenhet ved Medisinsk avdeling, og hans forskningsbaserte prinsipper for hjerneslagbehandling har ført til etablering av slagenheter ved mange av landets sykehus, sa fylkesmann Kåre Gjønnes.

  Berg utnevnt til ridder

  Berg utnevnt til ridder

  Tidligere forskningsdirektør i GE Healthcare (tidligere Nycomed), Arne Berg (f. 1949), er utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin sentrale rolle innen forskning og utvikling av diagnostiske legemidler. Bergs vitenskapelige arbeid har vært en viktig faktor i arbeidet med å forbedre helsesituasjonen til et stort antall pasienter i Norge og internasjonalt, heter det i begrunnelsen. Gjennom 30 år har han jobbet med å utvikle kontrastvæsker for røntgen, MR, CT og ultralyd, noe som i betydelig grad har medvirket til at Nycomed og GE Healthcare er blitt verdensledende innen utvikling av kontrastvæsker for medisinsk bildediagnostikk, skriver Teknisk Ukeblad.

  – Arne Bergs arbeid er grunnlaget for at et av verdens fremste miljøer innen medisinsk bildediagnostikk finnes i Norge i dag. Vi bruker resultatene av hans arbeid daglig i vår virksomhet, sa klinikksjef ved Bilde- og intervensjonsklinikken ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Jarl Jakobsen ved overrekkelsen.

  Berg gikk av med pensjon tidligere i år.

  Kongens sølv til Flatmark

  Kongens sølv til Flatmark

  Professor emeritus Torgeir Flatmark (f. 1931) er tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv for sitt vitenskapelige bidrag og samfunnsmessige betydning for biokjemisk forskning i Norge. Han har ifølge begrunnelsen drevet forskning av høy internasjonal klasse og vært blant de ledende forskere som har bidratt med ny kunnskap innen biokjemi, genetiske stoffskiftesykdommer og medfødt diabetes. Han er en av Universitetet i Bergens mest siterte og publiserte forskere med sine over 300 publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter. Flatmark har vært en av drivkreftene for å bygge opp Biokjemisk Institutt i Bergen, og ble i 1974 professor her, skriver På Høyden. Han gikk av med pensjon da han fylte 70 år i 2001, men tropper ifølge Bergens Tidende fortsatt opp hver dag i sitt eget laboratorium i BB-bygget på Haukeland. 25 av hans vitenskapelige artikler er publisert etter at han fylte 70.

  – Jeg er optimist og håper å få fortsette slik noen år til, sa Flatmark ved overrekkelsen.

  Flatmark er æresmedlem av Norsk Biokjemisk Selskap og har tidligere mottatt Søren Falchs Pris for fremragende lederskap innen medisinsk forskning, skriver avisen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media