Nytt om navn

Artikkel

Arbeidsmiljøpris til Tynset

Sykehuset Innlandet Tynset er av Kommunal Kompetanse tildelt arbeidsmiljøprisen 2009 for prosjektet Gravide arbeidstakere. Da sykehuset fikk midler fra Helse Øst som blant annet skulle brukes til å redusere sykefraværet, valgte Divisjon Tynset altså å satse på gravide arbeidstakere. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med det lokale NAV-kontoret og viste oppsiktsvekkende resultater. Mens de gravide tidligere gikk ut i sykmelding, helt eller delvis, i uke 19, jobbet de etter prosjektets slutt til uke 30. Tilpasset turnus, mulighet for hvile i arbeidstiden og fritak for belastende oppgaver var noen av tiltakene.

Godt gjort-prisen

Arild Schillinger. Foto privat

Psykiater Arild Schillinger (f. 1952) er tildelt Godt gjort-prisen av Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og psykiatri. Schillinger er psykiater ved Østfoldklinikken og får prisen for et brennende engasjement for pasienter med psykiske lidelser og rusproblemer. Han er ifølge juryen svært oppdatert, har et bredt sammensatt faglig nettverk og er en markant og respektert person i fagmiljøet i Norge.

Ved Østfoldklinikken lager han nå en behandlingslinje for voksne med AD/HD, og tidligere har han bidratt i etableringen av videreutdanning i dobbeltdiagnosearbeid ved Høgskolen i Østfold.

– Organiseringen og vanetenking i helsevesenet gjør det unaturlig å ha kontakt på tvers av profesjonene. Det gjør at mange dobbeltdiagnosepasienter ikke får den hjelpen de har krav på, feilbehandles eller blir avhengig av legemidler på grunn av forskrivningsvanene til legene, mener Schillinger.

Prisen er på 25 000 kroner og et kunstverk.

Anbefalte artikler