Darwin og utviklingstanken

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Forsidebildet viser Charles Darwins berømte utviklingsskisse, kjent som Tree of life, en tegning som i våre dager nærmest har fått en ikonmessig status. Darwin utarbeidet gjennom en årrekke flere slike oversikter. Den som her er vist, er den første av dem, nedtegnet i en av hans notisbøker (Notebook B) fra juli 1837. Dette skjedde året etter at Darwin kom hjem fra sin fem år lange jordomseiling med HMS Beagle. I disse notisbøkene nedtegnet Darwin bl.a. sine tanker om hvordan artene hadde utviklet seg, tanker som nok ikke var beregnet for offentligheten (og heller ikke for hans nærmeste familie og venner for den saks skyld).

  Denne første skissen viser hvordan Darwin forestilte seg at en gruppe beslektede arter, innen en klasse eller familie, hadde utviklet seg fra et felles primitivt utgangspunkt, her betegnet med tallet 1. Grenene med små tverrstreker ytterst, representerer nålevende arter, mens de øvrige betegner utdødde arter. På denne måten kunne Darwin vise at fjerntstående arter, som f.eks. A og C, var i slekt med hverandre gjennom en rekke utdødde mellomformer, mens andre, som B og C, var mye nærmere i slekt.

  Darwin videreutviklet denne enkle skissen til en mye mer detaljert fremstilling, som er gjengitt i hovedverket On the origin of species fra 1859 (faktisk bokens eneste illustrasjon), som igjen danner utgangspunktet for våre dagers kompliserte fylogenetiske diagrammer, som viser slektskapet mellom alle høyere organismer. Men bak alle moderne høyteknologiske analyser ligger fremdeles den enkle skissen som Darwin, for 172 år siden, la til grunn for sine teorier.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media