Patologi til folket

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Utrustet med mikroskop, sykdomssnitt, plakater, datapresentasjoner og brosjyrer møtte patologene på Ahus befolkningen.

  Lars Gustav Lyckander, overlege på patologisk anatomisk avdeling, er klar til å ta imot publikum. Foto Lise B. Johannessen
  Lars Gustav Lyckander, overlege på patologisk anatomisk avdeling, er klar til å ta imot publikum. Foto Lise B. Johannessen

  I anledning av at patologene på Akershus universitetssykehus (Ahus) markerte sitt 30-årsjubileum 2.– 4.9. 2009 ble det arrangert en utstilling i sykehusets inngangsparti. I tre dager veiledet patologene pasienter, pårørende og andre interesserte gjennom sykdommene. Og mens publikum ventet på å komme inn på poliklinikkene, kunne de i tillegg studere fire store postere om avdelingens historikk og om prøvematerialet biopsi, cytologi og obduksjon. Til sammen seks patologer hadde vakt disse tre dagene.

  – Det ble et meget vellykket arrangement, forteller Cecilie Alfsen, overlege ved patologisk anatomisk avdeling. – Vi hadde et jevnt tilsig av folk, både av ansatte på sykehuset og pasienter, men også skoleelever og bioingeniørstudenter. Det var et morsomt og nyttig eksperiment, forteller hun.

  – Som patologer er vi jo ikke så veldig vant med pasientkontakt. Vi sitter jo stort sett og studerer vevsprøver. Nå møtte vi pasienter som stilte helt grunnleggende spørsmål om kreften sin. Vi hadde forventet at vi ville møte en del pasienter, og det var veldig fint å oppleve at så mange var interessert og tok kontakt, sier hun.

  – Fordelen med oss patologer er at vi i stor grad er universalmedisinere, dvs. vi kan litt om alt. Vi har både spennende bilder og generell kunnskap om veldig mye, og vet stort sett ganske godt hva folk feiler, sier Cecilie Alfsen og viser til at laboratoriefagene er veldig godt egnet for folkeopplysning, og at det ligger godt til rette for denne type møter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media