()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Leger forbyr flaskevann

  Leger forbyr flaskevann

  Nordland Legeforening har bestemt å boikotte flaskevann på alle møter og kurs. Men inntil videre er det greit å servere annen type mineralvann. – Vi skal begrense bruken og forhåpentligvis komme ned mot null etterhvert, sier leder Margit Steinholt i Nordland legeforening.

  Seminar for fagmedisinske foreninger

  Seminar for fagmedisinske foreninger

  Faglig utvikling, forskning og videre utvikling av de fagmedisinske foreningene er tema når de fagmedisinske foreningene møtes på Gardermoen 24. og 25.11. 2009.

  Ny målbeskrivelse i anestesiologi

  Ny målbeskrivelse i anestesiologi

  Den nye målbeskrivelsen er revidert og er  tilgjengelig på Legeforeningens nettsider for anestesiologi: www.legeforeningen.no/id/56768.0

  Revisjon av særavtalen for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner

  Revisjon av særavtalen for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner

  Forsvarsdepartementet har sagt opp særavtalen for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner med utløp 31.12. 2009. Det er ikke fastsatt datoer for reforhandling av avtalen. Presidenten gis fullmakt til å utpeke forhandlingsdelegasjon og til å slutte ny særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.

  Nasjonalt meldingsløft

  Nasjonalt meldingsløft

  Legeforeningen har mottatt invitasjon fra Helsedirektoratet til å delta i en arbeidsgruppe som skal uforme prosjektbeskrivelse for Kommuneprosjektet, et delprosjekt under satsingen Nasjonalt meldingsløft. Presidenten er gitt fullmakt til å oppnevne representant etter forslag fra Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) og Allmennlegeforeningen. Utgiftene forutsettes dekket av prosjektet.

  Foreslår språkkrav ved påmelding til turnus

  Foreslår språkkrav ved påmelding til turnus

  Norsk medisinstudentforening (Nmf) har fremmet forslag til forbedringer av opptakssystemet til turnustjenesten. Nmf foreslår at det innføres språkkrav i forbindelse med påmelding til norsk turnustjeneste, at arbeidsavtale blir inngått like etter tildeling, og dernest at turnuslegevikariater blir gjort tellende i turnustjenesten. Forslagene er foranlediget av det økende antall påmeldinger til turnustjenesten og mangel på et tilstrekkelig antall turnusplasser. Sekretariatet vil ta initiativ til et møte med Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) for å drøfte tidspunktet for vurdering av språkkrav og mulighetene for å inngå en skriftlig arbeidsavtale allerede ved ansettelse. Legeforeningen vil samtidig drøfte mulighetene til å benytte ledige turnuslegevikariater i den ordinære turnustjenesten for leger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media