Legeforeningen i mediene

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Vil gjøre snusboksen dyrere

  Vil gjøre snusboksen dyrere

  Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2010 å øke de norske tobakksavgiftene med 5 %. Det mener paraplyorganisasjonen Tobakksfritt er alt for lite. Legeforeningen, Norsk sykepleierforbund og Nasjonalforeningen for folkehelsen er blant medlemmene Tobakksfritt.

  Dagbladet 23.10. 2009

  Krever penger til helsehjelp

  Krever penger til helsehjelp

  Papirløse innvandrere med sykdom og skader blir avvist av helsevesenet fordi myndighetene ikke tar regningen. Røde Kors, Legeforeningen og Kirkens Bymisjon krever opprydding. Sven Mollekleiv, president i Røde Kors, forteller at helsevesenet begrenser helsehjelp til denne gruppen fordi kostnadene ikke refunderes, men også fordi helsepersonell vegrer seg for å hjelpe når papirene ikke er i orden. Mollekleiv mener dette bryter med internasjonale forpliktelser. Sammen med Legeforeningen og Kirkens Bymisjon, krever nå Røde Kors at myndighetene må klargjøre hvilke rettigheter man har, og hvem som skal betale for behandlingen. Han får følge av Legeforeningens president. – Det blir feil å begrense helsehjelp som virkemiddel for å hindre ulovlig innvandring, sier Torunn Janbu.

  Dagsavisen 27.10. 2009

  Legene kritiske til ny elektronisk forskrift

  Legene kritiske til ny elektronisk forskrift

  Flere initiativ fra regjeringen skal få fart på elektronisk kommunikasjon i norsk helsevesen. Leger pålegges å sende både trygderevisjoner og sykmeldinger elektronisk Også Nav har satt i gang med en forskrift om elektronisk innsending av sykmeldinger og erklæringer til Arbeids- og velferdsetaten. Torunn Janbu, Legeforeningens president, er oppgitt. – Vi synes dette er helt unødvendig og bryter med samarbeidslinjen vi har hatt med myndighetene, sier hun til Computerworld.

  Computerworld 28.10. 2009

  Lang vaksinekø

  Lang vaksinekø

  – Pasienter vil vite om legen anbefaler vaksinen, om den er trygg og om man tilhører risikogruppen for å bli syk, forteller leder i Allmennlegeforeningen, Trond Egil Hansen. Allmennlegeforeningen stiller seg bak Folkehelseinstituttets anbefaling om at alle bør vaksinere seg. Hansen er spent på hvor travle dagene blir for legene i tiden fremover.

  Vårt Land 23.10. 2009

  Kutter studietilbud

  Kutter studietilbud

  Legeforeningen mener Norge må ta større ansvar for utdanning av egne leger. Polen utdanner svært mange norske leger, men nå sier universitetet i Krakow nei til flere. – Jagielloian University of Krakow mottok i 2009 160 søknader fra nordmenn som ville inn på medisinstudiet ved det anerkjente universitetet. 100 fikk avslag. Legeforeningens president mener dette er et klart signal til norske myndigheter: – I utgangspunktet skal jo vi som et rikt land være i stand til å utdanne våre egne leger. Hvis man fortsatt ser behovet av flere leger, bør man vurdere å gjøre noe med tilbudet i Norge, sier hun til Vårt Land.

  Vårt Land 29.10. 2009

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media