KUNNGJØRINGER

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Kurs i fysikalsk medisin på Røros

  Kurs i fysikalsk medisin på Røros

  Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin holder sitt årlige kurs i fysikalsk medisin 8.–12.2. 2010. I år holdes kurset for første gang på Røros Hotell. Kurset tar for seg lidelser i nakke og overekstremiteter, og vil bestå av forelesninger, praktiske demonstrasjoner og undersøkelser under veiledning av manuelle fysioterapeuter og spesialister i fysikalsk medisin. Kurset er søkt godkjent med ca. 30 timer til spesialiteten allmennmedisin. Det er sendt elektronisk invitasjon til medlemmene i begge foreningene med lenke til program og online påmeldingsskjema på foreningenes hjemmesider. Påmeldingsfrist er 30.11. 2009. Spørsmål om påmelding kan rettes til e-post: fysmed@congrex.no eller telefon: 22 56 19 30.

  Godkjenning av utdanningsinstitusjon

  Godkjenning av utdanningsinstitusjon

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet truffet slikt vedtak:

  Helsedirektoratet finner etter en konkret og helhetlig vurdering grunnlag for å godkjenne Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus som utdanningsinstitusjon for LIS i hud- og veneriske sykdommer gruppe II, for inntil 1 års tellende tjeneste

  Vedtaket gjelder fra 15.10. 2009.

  Endring av spesialistreglene i fysikalsk medisin og rehabilitering

  Endring av spesialistreglene i fysikalsk medisin og rehabilitering

  I tråd med sentralstyrets anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt å utvide listen over relevante spesialiteter under punkt 2 i spesialistreglene for spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering med spesialitetene radiologi, anestesiologi og fødselshjelp og kvinnesykdommer. Listen over relevante spesialiteter er lagt i en ny merknad til punkt 2. Kravet om ett års tjeneste i minst én relevant spesialitet er uendret.

  Reglenes punkt 2 og den nye merknaden har fått slik ordlyd:

  «2. Ett års tjeneste i minst én relevant spesialitet, minst seks måneders tjeneste i hver.

  Merknad til pkt. 2:

  Med relevant spesialitet menes generell kirurgi (med grenspesialitetene), ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi, indremedisin (med grenspesialitetene), revmatologi, nevrologi, psykiatri, radiologi, anestesiologi og fødselshjelp og kvinnesykdommer.»

  Endringene er gitt umiddelbar ikrafttreden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media