Nytt om navn

Artikkel

Kongens sølv til øyelege

Nils Anmarkrud (f. 1944), overlege ved Øyeavdelingen ved Sykehuset Innlandet, avdeling Lillehammer, er tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv. Han har gjennom 40 år ytt et særlig fortjensfullt arbeid i den offentlige helsetjenesten, spesielt innen øyehelsetjeneste, heter det i begrunnelsen. Anmarkrud beskrives som en meget dyktig kliniker og operatør som har gjort en aktiv innsats på sin arbeidsplass. Han har også publisert en rekke vitenskapelige artikler innen sitt felt.

Norsk Luftambulanse får Omdømmeprisen 2009

Generalsekretær i Norsk Luftambulanse Steinar Sørlie (t.h.) mottok Omdømmeprisen 2009 fra Erik Dalen, viseadministrerende direktør i Synovate. Foto Lars-Erik Vollebæk/Norsk Luftambulanse

Norsk Luftambulanse er tildelt Synovates omdømmepris for 2009. Ifølge begrunnelsen for tildelingen er det ingen bedrifter, offentlige etater eller organisasjoner som har et så utbredt godt omdømme. Målinger viser at 91 % av befolkningen har et godt inntrykk av organisasjonen, en økning fra 82 % i 2008. Stiftelsen Norsk Luftambulanse har 3 600 støttebedrifter og 820 000 medlemmer og er med det Norges største ideelle medlemsorganisasjon.

Omdømmeprisen deles ut for sjette gang. Tidligere vinnere er bl.a. Frelsesarmeen, Røde Kors og Tine.

Ellen Schlichting ble Oslolegen 2009

Ellen Schlichting. Foto Lisbet T. Kongsvik

Ellen Schlichting (f. 1957) er kåret til Oslolegen 2009. Prisen deles hvert år ut av Oslo legeforening til en lege i byen som har utmerket seg som tillitsvalgt og/eller har synliggjort legene og legerollen på en positiv måte gjennom sin faglige virksomhet.

Schlichting er spesialist i generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi og bryst- og endokrinkirurgi og var en av de første kvinnelige kirurgene ved Ullevål sykehus. Hun har både som lektor for medisinstudentene og ved å ta initiativ til opprettelsen av Forum for kvinnelige kirurger på Østlandet vært en rollemodell for yngre kolleger. Hun er nå avdelingsleder ved bryst- og endokrinkirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. De siste ti årene har hun jobbet med brystkreftpasienter.

Schlichtings avdeling ved Ullevål var i 2000 den første i landet som la brystkirurgien om til dagkirurgi. Før var praktisk talt alle innlagt i sykehuset – nå blir 95 % operert dagkirurgisk, hvorav 80 % reiser hjem samme dag. Schlichting har også vært med på å innføre vaktpostlymfeknuteteknikken i Norge. Denne metoden gjør at 80 % av dem som blir operert for brystkreft slipper å fjerne lymfeknutene. Med dette har hun gitt et betydelig bidrag til et bedre behandlingstilbud for brystkreftrammede i Oslo. Prisen består av et grafisk blad av kunstneren Nina Due.

Terje Vigen til Helse Sør-Øst

Terje Vigen. Foto Legeforeningen

Terje Olav Vigen (f. 1945), tidligere generalsekretær i Legeforeningen, er ansatt i engasjement som spesialrådgiver i staben til viseadministrerende direktør Bård Lilleeng i Helse Sør-Øst. Vigen er utdannet lege og har blant annet jobbet som allmennlege, distriktslege, fylkeslege og helsesjef i Meråker kommune. De siste fem årene var han generalsekretær i Den norske legeforening. I Helse Sør-Øst vil han blant annet få ansvar for oppfølging og koordinering av de nyopprettede regionale fagrådene, heter det fra helseforetaket i en pressemelding.

Anbefalte artikler