Artikkel

Støtter srilankiske leger

«Save the doctors campaign» har oppfordret leger og legeforeninger til å signere et opprop til støtte for tre srilankiske leger. De var arrestert av myndighetene og beskyldt for å spre uriktig informasjon om helsesituasjonen for flyktningene under de siste kamphandlingene på Sri Lanka.

De tre legene gjorde sitt ytterste for å hjelpe skadde i krigssonen samtidig som de rapporterte om situasjonen for sivilbefolkningen. Torunn Janbu, Legeforeningens president, mener legene har fulgt sin etiske forpliktelse ved å hjelpe skadde og rapportere om hvilke lidelser krigen påførte sivile. Hun tok under nordisk legemøte på Island initiativ til at de nordiske legeforeningene ga felles støtte til aksjonen. Aksjonen støttes av Verdens legeforening (WMA), Amnesty International og en rekke nasjonale legeforeninger.

Les mer om aksjonen på www.savethedoctors.com/

Skrinla prosjekt om pasientuttrekk

Det var for mange usikkerhetsmomenter knyttet til pasientuttrekk fra journalsystemer ved vaksinering mot svineinfluensa, slik at Helsedirektoratet besluttet å skrinlegge prosjektet som skulle gi fastlegene mulighet til å innkalle pasienter i risikogrupper for vaksinering mot Influensa A (H1N1). Det kom frem i et dialogmøte mellom direktoratet og Legeforeningen i slutten av september. Helsemyndighetene vil i stedet gå ut med en informasjonskampanje for å nå risikogrupper og øvrig befolkning. Myndighetene har lagt frem sin anbefalte rekkefølge for vaksinering hvor risikogrupper tilbys vaksine først. Legeforeningen støtter den anbefalte rekkefølgen.

Informasjon om svineinfluensaen og myndighetenes håndtering av denne finnes på Legeforeningens nettsider www.legeforeningen.no og www.pandemi.no.

Vil ha økte skatter på tobakk

CPME (den europeiske legeforeningen) oppfordrer EUs helseministre og økonomi- og finansministre til å øke tobakksavgiften i alle EU-medlemsland. CPME mener at en betydelig høyere avgift vil bidra til å redusere antall dødsfall relatert til tobakk.

Medisinsk etikk

UNESCO har utarbeidet pensum for undervisning av studenter i bioetikk. CPME har fått fullmakt til å tilpasse dette til et dokument som kan brukes av medlemsorganisasjonene i arbeidet for å styrke undervisningen i medisinsk etikk. CPME vedtok en noe omarbeidet utgave av UNESCOs dokument som det anbefaler medlemsorganisasjonene å ta i bruk.

Kvalitetssikrer legeutdanningen

CPME (den europeiske legeforeningen) fortsetter sitt arbeid med å kvalitetssikre legeutdanningen i Europa.

CPME har utarbeidet et policydokument med generelle hovedtrekk for institusjonsbesøk i forbindelse med legers videreutdanning i EU. Mer detaljerte retningslinjer må utarbeides nasjonalt og skal tilpasses regelverk i de respektive land.

Innsamlingsaksjon til fremme av barns helse

Medisinstudentenes humanitæraksjon (MedHum) gjennomførte sin aksjonsuke 19.–27.9. 2009. MedHum har i forbindelse med aksjonen samarbeidet med UNICEF. De innsamlede midlene vil gå til å fremme primærhelsetiltak rettet mot kvinner og barn under fem år i Sierra Leone. Aksjonskomiteen hadde som målsetting å samle inn minst 2 millioner kroner, og 3 000 medisinstudenter var i aksjon under forskjellige arrangementer i de fire universitetsbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Bamsesykehus, foredrag, revy og konserter skapte engasjement. Årets aksjon ble «sparket i gang» av Thorvald Stoltenberg, som er aksjonens høye beskytter.

– Jeg er glad for å bidra til aksjonen som vil være til stor hjelp for barnehelsen i Sierra Leone. MedHum og UNICEF vil med denne aksjonen bidra til å nå FNs tusenårsmål om å redusere barnedødelighet, sa Stoltenberg da han åpnet aksjonen.

Les mer her: www.medhum.no

Anbefalte artikler