Artikkel

Tor Claudi ble årets Nordlandsdoktor

Nordland Legeforening kåret Tor Claudi til årets Nordlandsdoktor da Nordland legeforening avholdt årsmøte i slutten av august. Han fikk prisen for sitt mangeårige engasjement for å sikre kvalitet i diabetesbehandling og kronikermedisin.

Setter pasientsikkerhet høyt

Pasientsikkerhet har lenge vært et prioritert spørsmål i arbeidet til den europeiske legeforeningen (CPME), og CPME har oppfordret det nyvalgte Europa-parlementet til å holde en høy standard når det gjelder pasientsikkerhet. Mellom 8 % – 12 % av pasientene som behandles på sykehus i EU får en eller annen form for skade som følge av medisinrelaterte eller kirurgiske feil, feildiagnostisering eller mangler ved medisinskteknisk utstyr.

Helse må gis større prioritet i klimaspørsmål

Helse må gis større prioritet under FNs klimakonferanse i desember, skriver WMA (Verdens legeorganisasjon) i en pressemelding. Under WMAs seminar om klimaforandringene i København i september 2009 erklærte medisinske eksperter fra hele verden at helse måtte bli et eget tema på dagsordenen for klimakonferansen. WMA og de nasjonale legeforeningene vil arbeide hardt for å sikre at helseministre og regjeringer får overtalt FN til å gi helsespørsmål større prioritet under konferansen.

– Det er viktig at den medisinske profesjonens stemme blir hørt når verdens ledere møtes i desember, slik at man kan iverksette planer for å beskytte pasienter og sårbare befolkningsgrupper, sier dr. Edvard Hill, leder for WMAs råd.

Les mer: www.wma.net/e/press/2009_10.htm

Anbefalte artikler