Legeforeningen i mediene

Artikkel

Pandemisommel av myndighetene

– Fastlegenes rolle er uavklart når det gjelder vaksinering. Legeforeningen mener myndighetene somler, og ikke har vært raske og effektive nok i å få fastlegene på banen. Legeforeningen mener fastlegene ganske enkelt kunne finne frem til de pasientene som er innenfor det myndighetene har definert som risikogrupper som bør prioriteres ved vaksine – hvis myndighetene la til rette for å få fastlegene på banen. For eksempel kunne fastlegene lett fått oversikt over sine pasienter med diabetes, og sendt dem et forslag til timeavtale for vaksinering. Da ville veldig mange i risikogruppene blitt funnet, og varslet direkte. Nå er det i stedet opp til hver enkelt kommune å finne sin modell for dette arbeidet. – Kanskje er det ennå tid til å gjøre noe, men nå begynner det virkelig å haste, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen. Hun understreker at foreningen er møtt med velvilje i både direktorat og departement.

Aftenposten 1.10. 2009

Arbeiderpartiet åpner for å legge ned flere tilbud ved lokale sykehus

I fire år har regjeringen fredet lokalsykehusene mot nedlegging og kutt i tjenestetilbud. Nå vekker nyheten om at Arbeiderpartiet «snur på flisa», sterke reaksjoner fra lokale sykehusforkjempere. Jan Bøhler (Ap) mener forkjemperne har misforstått. – Vi vil bare sentralisere høyspesialiserte og planlagte operasjoner, samt inngrep soms f.eks. kreftbehandling, sier han.

Tom Glomsaker, leder i Norsk kirurgisk forening, mener det er på høy tid med sentralisering. – Vi må ta hensyn til teknologisk utvikling, til krav til kvalitet og at vi har en sykehusstruktur som er bygd i en tid med helt andre forutsetninger. Dessuten er det slik at alle sykehus sliter med en helt uholdbar økonomi, sier han til NRK.

NRK Nyheter 2.10. 2009

Bosted avgjør trygdeavslag

Risikoen for å få avslag på trygdepenger fra Nav varierer kraftig med hvor man bor i landet. Legeforeningen frykter på bakgrunn av denne praksisen at Nav forskjellsbehandler pasientene. – Dette er overraskende tall, for vi møter disse menneskene igjen etter avslaget. Pasientene som har fått avslag på rehabiliteringspenger er i en fortvilt situasjon, og de blir ikke mer i stand til å arbeide på grunn av avslaget, sier Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen.

NRK Nyheter 5.10. 2009

Ikke bare reseptblokken

Folkehelseinstituttet mener legenes sykmeldingspraksis kan gjøre dem sykere, skriver Aftenposten og viser til at mange blir uføretrygdede eller sykmeldte av psykiske lidelser – uten å ha fått rett behandling. Gisle Roksund, fastlege og leder i Norsk Forening for Allmennmedisin, understreker at bildet er mer nyansert enn at fastlegene lettvint tyr til sykmelding og psykofarmaka i behandling av psykisk syke. – Det viktigste en allmennlege gjør er å få satt av tid til å lytte og forstå, for så å legge opp et løp for behandling, sier han.

Aftenposten 7.10. 2009

Leger slår alarm

Legene ved UNNs geriatriske seksjon mener de jobber så mye at det går på helsa løs. Nå sier de stopp. I lengre tid har leger ved geriatrisk seksjon ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) påpekt det de anser som en helt uholdbar arbeidssituasjon. De svært mange oppgavene som skal utføres, er ikke møtt med forsvarlig bemanning, mener de. På toppen av det hele er tre av totalt ni leger i seksjonen nå akutt sykemeldt. Situasjonen er nå så prekær at samtlige leger som går i vakt ved seksjonen, har varslet Arbeidstilsynet.

Bladet Tromsø 25.9. 2009

Følger ikke regelverket

Norske fotballklubber følger ikke NAVs regelverk om aktiv sykmelding. TV2 Sporten har satt fokus på rotet i sykelønnsordningen i Norsk fotball. Nå kommer det fram at de aller fleste klubbene ikke praktiserer aktiv sykmelding. – Man kan være 100 % sykmeldt som fotballspiller, men kan friskmeldes i enkelte andre funksjoner, sier Arne Røde, lege for Sabæk og leder i Akershus legeforening Røde er pådriver for at regelverket skal følges i fotballklubbene, som det gjør ellers i samfunnet.

TV2 Sporten 21.9. 2009

Anbefalte artikler