Legeforeningen i mediene

Artikkel

Lite gjort mot svineinfluensa

Legeforeningen mener det er gjort lite for  å sikre at sykehusene har nok folk dersom veldig mange skulle bli syke av svineinfluensa. Foreningen etterlyser bedre planer for bemanning, overtid og frivillige. Helsemyndighetene har regnet ut at dersom svineinfluensaen slår til for fullt vil det føre til at rundt 1,4 millioner nordmenn kan bli syke. Av disse vil opptil 14 000 kunne trenge behandling på sykehus. – Så langt vi kjenner til, arbeides det ikke med beredskapsplaner for ekstra bemanning på sykehusene, sier Torunn Janbu. I følge Legeforeningens tillitsvalgte rundt på sykehusene er det ikke kartlagt hvilke ansatte som kan tenke seg å jobbe ekstra overtid og når.

Aftenposten 4.9. 2009

Advarer mot enkel gentest

Verdens ledende firma for genforskning, islandske Decode Genetics, tilbyr deg å se inn i din sykdomsfremtid mot en betaling på 6 000 kroner. Tidligere leder for Rådet for legeetikk, Reidun Førde, er kritisk til bransjen. Hun påpeker at man må få tett oppfølging dersom man får vite at man er disponert for alvorlige sykdommer. – Dette er en business jeg ikke synes noe om, sier hun.

Vårt Land 9.9. 2009

«Umulig» lederjobb

Skal Siri Hatlen lykkes med sykehusfusjonen, må hun få med seg leger fra tre rivaliserende kulturer. Problematikk rundt en svært anstrengt økonomisk situasjon, doble spesialistfunksjoner og ulik lønn må løses. – Hatlens store utfordring er langsiktig planlegging av økonomi og kjernevirksomhet – som er pasientbehandling, utdanning og forskning av høy kvalitet, sier Torunn Janbu til Ukeavisen Ledelse. – Nå for tiden handler det nesten bare om økonomistyring og kortsiktige tiltak for 2009, sier hun. – Forskningsprosjekter er satt på vent, og ansatte får ikke delta på kompetansehevende kurs. Dette er en type kortsiktig styring som vil få negative konsekvenser. Den rammer kvaliteten på både forskning og på helsetilbudet, sier legepresidenten.

Ukeavisen Ledelse 18.9. 2009

Rustilbud slaktes i ny rapport

Rusbehandlingen i Helse Sør-Øst er altfor dårlig. Det slås fast i ny rapport. Ventetiden er lang for å få plass og helsevesenet klarer ikke å fange opp yngre rusmisbrukere. Leder i Fagrådet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, Guri Spilhaug, sier at satsingen på rusbehandling ikke er tilfredsstillende.

NRK Østlandssendingen 10.9. 2009

Anbefalte artikler