KUNNGJØRINGER

Artikkel

Endring av merknad til spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt å utvide listen over relevante spesialiteter i merknad til punkt 1.b i spesialistreglene for spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. Tjeneste innen samtlige medisinske spesialiteter vil heretter kunne erstatte inntil ett år av tjenesten innen barne- og ungdomspsykiatri.

Merknaden endres og får slik ordlyd:

«Med tjeneste i relevante spesialiteter menes alle medisinske spesialiteter og tjeneste innen habilitering. Tjenesten må være tellende til hovedutdanningen i det aktuelle fagområdet».

Endringen er gitt umiddelbar ikrafttreden.

Anbefalte artikler