KUNNGJØRINGER

Artikkel

Sentralstyrets møteplan 2010

Tirsdag 19. januar: Sentralstyremøte

Onsdag 27. januar: Møte med Sveriges läkarförbund

Torsdag 18. februar: Sentralstyremøte

Mandag 22. mars: Sentralstyremøte

Onsdag 28. april: Sentralstyremøte

Tirsdag 25. mai: Sentralstyremøte

Onsdag 26.–fredag 28. mai: Landsstyremøte, Soria Moria

Tirsdag 15. juni: Sentralstyremøte

Tirsdag 24. august: Sentralstyremøte

Onsdag 25.-fredag 27. august: Nordisk sentralstyremøte i Sverige

Mandag 20. september: Sentralstyremøte

Tirsdag 21.–torsdag 23. september: Arbeidsmøte

Mandag 18. oktober: Sentralstyremøte

Tirsdag 16. november: Sentralstyremøte

Tirsdag 16.–onsdag 17. november: Lederseminar

Fredag 3. desember: Sentralstyremøte

Høstmøter og årsmøter

Kirurgisk høstmøte avholdes uke 43 – 19.–23.10. 2009 – på Holmenkollen Park Hotel, Oslo.

Det er årsmøter i følgende foreninger samme uke:

Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi

Norsk forening for gastroenterelogisk kirurgi

Norsk thoraxkirurgisk forening

Norsk karkirurgisk forening

Norsk urologisk forening

Norsk ortopedisk forening avholder høstmøte på Radisson SAS Plaza hotell, Oslo fra 21.–23.10. 2009.

Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi arrangerer høstmøte 23.–24.10. 2009 på Grand Hotel, Oslo.

Pediaterdagene 2009 arrangeres av Rikshospitalet 21.–23.10. 2009. Samtidig feirer Pediatrisk Forskningsinstitutt sitt 50 år jubileum.

Norsk anestesiologisk forening arrangerer høstmøte 21.–23.10. 2009 på St. Olavs hospital, Trondheim.

Norsk dermatologisk selskap arrangerer høstmøte på Quality Hotel, Mastemyr, Kolbotn, 29.–30.10. 2009.

Norsk forening for allergologi og immunpatologi arrangerer høstmøte og generalforsamling på Soria Moria Hotell og Konferansesenter, Oslo 29.–30.10. 2009.

Anbefalte artikler