Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jardar Oma døde 19.6. 2009 av skader han pådro seg under sykkelrittet Vestfold Rundt. Han ble bare 50 år gammel.

  Jardar vokste opp på Godlia i Oslo. Medisin studerte han i Trondheim, der han avla embetseksamen i 1984. Etter turnustjeneste ved Sykehuset i Vestfold begynte han på Kvinneklinikken samme sted i 1986. Bortsett fra drøyt to år ved Sentralsykehuset i Akershus (1993–96) var Kvinneklinikken i Vestfold hans arbeidssted i over 20 år.

  På sykehuset engasjerte han seg på alle fronter. Han bidro vesentlig til at den laparoskopiske kirurgien her kom opp på et meget høyt nasjonalt nivå. Han skrev artikler om kirurgiske emner og laget et eget datasystem for å sikre en stadig forbedring av kvaliteten på den kirurgiske behandlingen. Systemet brukes nå ved flere gynekologiske avdelinger i Norge.

  Sosialt var han avdelingens naturlige samlingspunkt. Ikke bare var han en habil saksofonist i Fokus Storband, faktum er at det fantes vel ikke det instrument Jardar ikke kunne traktere og underholde oss med. Vi skal aldri glemme hans definisjon av en gentleman: «Det er en som eier et trekkspill, men som aldri bruker det.» Han spilte naturligvis trekkspill også.

  Jardars naturlige omsorg og interesse for alle som arbeidet ved Kvinneklinikken har gitt oss et fellesskap og en lagånd vi mistenker er unik og som har kommet pasientene til gode. God kommunikasjon mellom de forskjellige yrkesgruppene er en forutsetning for å få dette til. Likeverd og medbestemmelse i denne sammenheng var Jardars filosofi.

  Så var det idretten. Seilbrett og ski og sykling. Følelsen av å være i form og utfordringen ved konkurranse ga Jardar stor glede. Birkebeinerrennet og Vasaloppet var vinterens høydepunkter. Sykkelrittet Vestfold Rundt var også et høydepunkt. Han var klar over risikoen ved sykling og ingen tilhenger av å utsette seg for unødige farer. Og likevel gikk det så galt.

  Vi føler oss privilegerte som fikk lære Jardar å kjenne og fikk arbeide sammen med ham. Så mye liv og glede.

  Han fylte et rom alene – med musikk, sang, kunnskap og egne meninger. Det blir stille etter ham.

  Kolleger ved Sykehuset i Vestfold

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media