Artikkel

Vanskelig å rekruttere unge forskere

– Det er bekymringsfullt at usikkerheten i finansieringen gjør at det blir vanskelig å rekruttere unge forskere, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen.

– Forskere må selv trå til som både renholdere og IT-konsulenter for å få hjulene til å gå rundt fordi norske sykehus sliter hardt økonomisk, sier professor og forskningssjef Erik Boye ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet til VG. Bakgrunnen for innlegget var et brev fra administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst til helseforetakene, der foretakene bl.a. ble bedt om å stanse prosjekter innen utvikling og forskning.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/155467.0

Utenlandsstudentene gis støtte til rekrutteringsarbeid

Norsk medisinstudentforening Utland (Nmf Utland) ønsker gratis tilgang til Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) for utenlandsstudenter på lik linje med studentene ved de norske fakultetene for bl.a. å rekruttere flere nye medlemmer. Foreningen har fremforhandlet en avtale med NEL om en engangssum. Sentralstyret bevilget i sitt møte i august engangssummen på kr 40 000.

Anbefalte artikler