Legeforeningen i mediene

Artikkel

Sier nei til HPV-vaksinen

Marte Walstad er ikke i tvil om at det er feil å innføre HPV-vaksinen i vaksinasjonsprogrammet. – Det er to hovedårsaker til at jeg stiller meg kritisk til denne vaksinen. Det ene er at vi ikke vet effekten av den, og den andre er at vi ikke kjenner til bivirkningene, sier hun. Walstad sitter i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten. Hun var ett av tre medlemmer som stemte imot da rådet i mars i fjor vedtok å anbefale skolevaksinering mot livmorhalskreft. De resterende 19 medlemmene i rådet stemte for.

Adresseavisen 25.8. 2009

Ønsker dialog

Ann Færden, nestleder i Norsk psykiatrisk forening (NPF), vil gjerne ha dialog med brukerorganisasjonene innenfor psykiatrifeltet. – Vi er helt avhengige av grasrotorganisasjoner med et kritisk blikk på psykiatrien. Vi trenger en bred diskusjon. Uten en dialog med dem det gjelder, kommer vi ikke videre. Men kanskje trenger vi mer respekt for hverandre for å få en god diskusjon? Til tider er vi hjelpeløse i hvordan vi skal gjøre det bedre, sier Færden til Klassekampen.

Klassekampen 28.8. 2009

Sier nei til aktiv dødshjelp

Torunn Janbu, president i Legeforeningen, uttalte i NRKs helseprogram Puls mandag 31. august at vi ikke kan ha en lovgivning som tillater et menneske å ta livet av et annet. – Det handler om et helt samfunns verdivalg, sa hun.

NRK Puls 31.8. 2009

Leger nekter å teste

Leder i Telemark Legeforening, Thor Severinsen, bekreftet i slutten av august at det på daværende tidspunkt ville være vanskelig å få testet seg for svineinfluensaen. Det er i tråd med retningslinjene fra Helsedepartementet. – Retningslinjene går på at det ikke er nødvendig og ikke ønskelig å ta prøver når det er mistanke om svineinfluensa. Man får god nok diagnose ved å få en vurdering av helsepersonell over telefonen, sa Severinsen til NRK.

NRK Telemark 25.8. 2009

Anbefalte artikler