Innspillsdokument godt mottatt

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Helsedirektoratet var positive til Legeforeningens innspillsdokument med forslag til hva fastlegene skal prioritere ned under en pandemi.

Fastlegene må få mulighet til selv å innkalle pasienter i risikogruppen etter uttrekk fra journalsystemer. Illustrasjonsfoto Colourbox

Det kom frem under et møte mellom direktoratet og Legeforeningen 21. august. Foreningen hadde uken før overlevert dokumentet om prioriteringsutfordringer og tilpasninger i fastlegeordningen. Innspillsdokumentet var utarbeidet på oppdrag fra direktoratet (1).

– Vi er fornøyd med at helsemyndighetene var positive til våre innspill, sier Geir Riise, generalsekretær i Legeforeningen. Dokumentet er lagt til grunn for et anbefalingsbrev fra Helsedirektoratet til alle landets fastleger og kommuner.

Legeforeningen har høy oppmerksomhet på den forestående svineinfluensaepidemien, og har bl.a. nedsatt en egen gruppe i Legeforeningens sekretariat.

Sekretariatsgruppen har som mandat å tilrettelegge for at Legeforeningen skal være en faglig rådgiver i forhold til håndtering av pandemiens faser, og sørge for at nødvendig informasjon fra Helsedirektorat og Folkehelseinstituttet når frem til Legeforeningens medlemmer.

Under møtet med direktoratet redegjorde Legeforeningen også for at fastlegene må få mulighet til selv å innkalle sine pasienter i risikogrupper etter utrekk fra journalsystemene. Legeforeningen har vært i kontakt med de største leverandørene av slike journalsystemer og fått bekreftet at dette kan la seg gjøre. Denne løsningen blir nå utredet nærmere.

Regelendring ved utvidet egenmelding

Legeforeningen har via Akademikerne spilt inn at praksisen rundt bruk av utvidet egenmelding i forbindelse med epidemien må forankres ved regelendring som muliggjør midlertidig utvidet bruk av egenmelding for alle arbeidstakere. – Av personvernhensyn er det også helt uakseptabelt at egenmeldingsadgangen skal knyttes til diagnose, sier Geir Riise.

Anbefalte artikler