Gir fagråd til Legeforeningen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har etablert en rådgivende gruppe som skal gi Legeforeningens faglige råd knyttet til Influensa A (H1N1).

– I Legeforeningens arbeid knyttet til Influensa A (H1N1) er det viktig med tilgjengelig spesialistkompetanse innenfor de fagområder som vil bli mest berørt under pandemien. Det er bakgrunnen for at vi har etablert en rådgivende gruppe, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president.

Gruppen ble konstituert fredag 14. august og arbeidet er godt i gang. Medlemmene har medisinsk spisskompetanse innenfor de fagområdene som vil bli mest berørt under en pandemi.

Gruppen består av: Gisle Roksund, Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brandtzæg, Norsk barnelegeforening, Helge Bjørnstad Pettersen, Norsk lungemedisinsk forening, Tore Tynes, Norsk forening for arbeidsmedisin, Henning Mørland, Norsk samfunnsmedisinsk forening, Jan Erik Berdal, Norsk forening for infeksjonsmedisin, Susanne Gjeruldsen Dudman, Norsk forening for medisinsk mikrobiologi, Lars Jacobsen, Norsk anestesiologisk forening og Johan Bjerner, Norsk forening for medisinsk biokjemi.

Anbefalte artikler